Działamy dla lepszej Polski

mat. pras.

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych, ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odcinek 21

Temat audycji: Niski poziom wiedzy w zakresie praw konsumenckich. Przykłady pomocy rzecznika praw konsumentów.

Opis audycji: Istnieje wiele przypadków, w których rzecznik praw konsumenckich może pomóc. Najczęstsze przypadki, w których rzecznik praw konsumentów udziela pomocy, dotyczą sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych. Często zgłaszane są również problemy dotyczące sprzedaży na odległość np. wprowadzające w błąd informacje o przedmiocie sprzedaży podczas rozmowy telefonicznej czy niezrozumiałe umowy.


Ekspert: Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content