Działamy dla lepszej Polski

mat.pras.

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych, ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odcinek 16:

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Zakłady Aktywności Zawodowej.
Opis audycji: Zakłady Aktywności Zawoowej są podmiotami ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W Zakładach Aktywności Zawodowej mogą pracować osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz osoby
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Ekspert: Mariusz Fedyk, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content