Dr Cybulski: Maleje liczba rodzin na Dolnym Śląsku

fot. Patrycja Jenczmionka

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021 liczba rodzin w Polsce wyniosła 10159,3 tys. i w ciągu dekady zmniejszyła się o 813,2 tys. tj. o 7,4%. W okresie między spisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast. Badanie przedstawia w audycji „Poranny Gość” dr Leszek Cybulski Główny specjalista Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych .

-Liczba rodzin w Polsce jest niższa o 813,2 tys. tj. 7,4%., mówi doktor Leszek Cybulski.

W okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast – w 2021 r. odnotowano spadek o 824,4 tys. (ponad 12%). Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby rodzin – nieco ponad 11 tys. (0,3%). Obserwowane w ostatnim spisie zwiększenie się liczby rodzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast jest konsekwencją postępującego kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

POSŁUCHAJ:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content