Co dalej z Wrocławskim Węzłem Kolejowym?

fot. Radio Rodzina

Wrocławski Węzeł Kolejowy (WWK) to połączenie jedenastu wylotowych linii kolejowych zbiegających się w mieście. Mamy w nim obecnie 30 stacji i przystanków. Nowe projekty są na razie w zawieszeniu – informuje magistrat. Powodem jest umieszczenie Wrocławia na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku.

W 2019 r. Prezydent Wrocławia podpisał wspólnie z Premierem i Marszałkiem list intencyjny o woli współpracy przy opracowaniu Studium Wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Ten dokument, opracowywany na zlecenie PKP PLK, ma pozwolić na kompleksowe rozpoznanie potrzeb inwestycji kolejowych na terenie aglomeracji wrocławskiej.

W ramach studium będzie rozpatrywana m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodzki, z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej; budowa połączenia kolejowego do lotniska we Wrocławiu; przeprowadzenie trasy linii kolei dużych prędkości przez wrocławski węzeł kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej, budowa bezkolizyjnych układów na linii średnicowej, celem oddzielenia ruchu regionalnego i dalekobieżnego; możliwość wykorzystania linii towarowych dla ruchu pasażerskiego.

Wykonawcą Studium została firma BBF Sp. z o.o. z Poznania, zaś termin realizacji to lipiec 2022 roku. Mamy 2024 rok, a studium nadal nie ma.

W kwietniu 2023 r. Premier RP opublikował do konsultacji projekt Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. –Wrocław i Wrocławski Węzeł Kolejowy został potraktowany w nim wyjątkowo nieadekwatnie do składanych przez Premiera deklaracji, do podpisanego w 2019 roku listu intencyjnego oraz zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców – informuje magistrat. WWK i projekty w jego obszarze zostały zapisane na liście rezerwowej.

Naszym gościem jest Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Posłuchaj:

Prezydent Wrocławia wystosował uwagi w ramach konsultacji. W podobnym duchu stanowisko w tej sprawie podjęła także Rada Miejska Wrocławia. W ostatecznej wersji KPK2030 nie zostały one uwzględnione. W grudniu po ukonstytuowaniu się nowego rządu Prezydent Wrocławia wystosował pismo do Premiera Rządu RP Donalda Tuska z prośbą o rewizję i zmianę Krajowego Programu Kolejowego do 2030 w zakresie Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Fot. kurierkolejowy.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content