Boże Narodzenie w Kościele greckokatolickim

fot. Radio Rodzina

W tym roku katolicy obrządku bizantyjskiego (grekokatolicy) po raz pierwszy będą świętować Wigilię i Boże Narodzenie w tym samym czasie, co katolicy rzymscy. To efekt zmian w kalendarzu wschodnim.

Od 1 września, czyli wraz z początkiem nowego roku liturgicznego we wschodnim chrześcijaństwie, Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) i Prawosławny Kościół Ukrainy (PKU) przeszły oficjalnie na nowy styl – zaczął w nich obowiązywać kalendarz gregoriański, zwany też nowojuliańskim.

Oznacza to, że nieruchome święta kościelne z Bożym Narodzeniem na czele będą obchodzone tak jak w chrześcijaństwie zachodnim, czyli w tym wypadku 25 grudnia, a nie – jak było dotychczas – 7 stycznia. Stary styl, czyli kalendarz juliański, będzie natomiast nadal obowiązywał wobec świąt ruchomych z Wielkanocą na czele, ponieważ są one wyliczane według innych zasad niż w Kościołach zachodnich.

Ks. proboszcz Andrzej Michaliszyn i Ikona Bożego Narodzenia aut. Jerzego Nowosielskiego we wrocławskiej Katedrze Greckokatolickiej

Świętowanie u grekokatolików trwa trzy dni

Nabożeństwa w j. ukraińskim będą prowadzone w Katedrze Greckokatolickiej przy pl. Nankiera we Wrocławiu.

-Niedziela 24 grudnia nazywana jest Niedzielą Ojców. Tego dnia na liturgiach poświęcany jest chleb prosfora, którym dzielimy się podczas wigilii. Późnym wieczorem wszyscy przychodzą na „Powieczeria” czyli nabożeństwo połączone ze śpiewem pieśni z Pisma Świętego – mówi s. Andrzej Michaliszyn, proboszcz Parafii Greckokatolickiej we Wrocławiu.

W Wigilię rano odbędzie się święcenie diakonatu. Z kolei wieczorem jest liturgia, która może przypominać Pasterkę. Śpiewa się na niej „Bóg jest z nami, zrozumcie narody” to słowa potwierdzające wypełnienie proroctw zapowiadających narodziny Jezusa.

Posłuchaj:

Cz. 1. Społeczność ukraińska we Wrocławiu

Cz. 2. Harmonogram uroczystości Bożego Narodzenia

Cz. 3. Wspólnotowość

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content