Michał Młyńczak nowym wiceprezydentem Wrocławia

Mat.pras.

Michał Młyńczak z Platformy Obywatelskiej będzie pełnił funkcję wiceprezydenta Wrocławia. Zajmie się architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym, a także komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami.

Powołując Michała Młyńczaka, wypełniamy umowę koalicyjną zawartą z KO, którą zawarliśmy na czas wyborów samorządowych. Jej pierwszą odsłoną było powołanie pani Renaty Granowskiej na stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta. Dzisiaj także przedstawiamy osobę, którą wszyscy już znają i cenią. Kwestie architektury są panu mecenasowi bliskie. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji zasiadał wewłaściwej do tych spraw komisji Rady Miejskiej, gdzie był wiceprzewodniczącym – mówi prezydent Wrocławia Jacek
Sutryk. – W powierzanych mu obszarach czekają nas duże wyzwania. Chodzi o uchwalenie Planu Ogólnego, o sprawy związane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Także kwestie z kampanii: powołanie architekta miejskiego, a właściwie zbioru ludzi, który będzie doradzał w kwestiach urbanistycznych i architektonicznych. Nie możemy też pominąć zarządzania nieruchomościami i mieniem komunalnym. Mamy 30 tysięcy mieszkań komunalnych, tysiąc kamienic będących w stu procentach własnością gminy, liczne wnętrza podwórzowe. To tematyka, w której ciągle coś się dzieje – dodaje prezydent
Jacek Sutryk.

Michał został rekomendowany przez zarząd Platformy Obywatelskiej dla Wrocławia i powiatu wrocławskiego, którego posiedzenie odbyło się wczoraj. Wnosi energię i rozwagę oraz dużą wiedzę, która jest naprawdę potrzebna przy tak rozległym obszarze działalności – komentuje wiceprezydent Renata
Granowska, szefowa wrocławskich struktur PO.

Nowy wiceprezydent to doświadczony i aktywny działacz dolnośląskich i wrocławskich struktur Platformy Obywatelskiej. Jej członkiem został w 2014 roku. W poprzedniej kadencji był przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej Wrocławia. Pełnił również m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. W przemodelowanej strukturze Urzędu Miejskiego będzie nadzorował prace Departamentu Architektury oraz Departamentu Nieruchomości.

Poważnym wyzwaniem będzie również opracowanie Planu Ogólnego – nowego dokumentu planistycznego dla całego obszaru Wrocławia, którego uchwalenia wymaga ustawa i który według aktualnego stanu prawnego powinien być uchwalony do końca 2025 roku. On nakreśli przyszłe kierunki rozwoju Miasta,
zadecyduje na lata, w jakiej przestrzeni będą żyć wrocławianie i wrocławianki
– mówi Michał Młyńczak.

Nowy wiceprezydent chce też zwiększyć intensywność prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Spośród dużych polskich miast, Wrocław znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o procent pokrycia terenu miasta MPZP, jednak tempo rozwoju stolicy Dolnego Śląska wymaga intensywnej i jakościowej pracy w tym obszarze. Nowy wiceprezydent chce wypracować także standardy partycypacji
społecznej na styku relacji Miasta z developerami.

Jeśli chodzi o konkretne wyzwania przestrzenne, nowy wiceprezydent zamierza kontynuować i rozbudowywać koncepcję tzw. Osiedli Kompletnych. Kładzie też nacisk na prawidłowy „recykling” tych obszarów, które zmieniają swoje funkcje. Chodzi tu w szczególności o tereny pokolejowe (np. te
okolice Dworca Świebodzkiego, które nie są niezbędne dla przywrócenia ruchu pasażerskiego, czy też o zagospodarowanie portu na Kleczkowie). Chce również stworzyć nową koncepcję na Plac Społeczny, odpowiadającą na współczesne potrzeby Miasta i mieszkańców.

Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content