„RozwijaMY” , czyli UMW i USK zmieniają się

fot. Radio Rodzina

Sprawniejsza i nowocześniejsza opieka nad pacjentami, lepiej zorganizowana dydaktyka przed– i podyplomowa, uporządkowany i interdyscyplinarny proces naukowy – to główne założenia planu rozwoju Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Plan – po otwartej dla wszystkich członków społeczności dyskusji – w czwartek 6 czerwca przyjął Senat Uczelni.

Od kilku lat w jednostkach uczelni, ale także w szpitalu w mniej i bardziej formalnych gronach dyskutowaliśmy o tym co zrobić, by Uniwersytecki Szpital Kliniczny był jednym z najlepszych w tej części Europy. Konieczność zmian zapowiadałem w kampanii wyborczej i mandat, który otrzymałem od wyborców potwierdził moje przypuszczenie, że to konieczne dla naszego rozwoju. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – dziś najlepsza polska uczelnia medyczna w zagranicznych rankingach – w ostatnich latach wykonał wiele pracy, a efekty tego są widoczne. Obecnie stawiamy akcent na rozwój szpitala – wielospecjalistycznego, dobrze wyposażonego, kluczowego dla prowadzonej przez nas działalności dydaktycznej, naukowej i oczywiście dla pacjentów – tłumaczy prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i podkreśla, że nie tylko jako osoba zarządzająca uczelnią, ale przede wszystkim lekarz, nie ma też wątpliwości, że są to zmiany, które pozytywnie wpłyną na opiekę i możliwości leczenia zapewniane pacjentom.

W ostatnich miesiącach miałem możliwość obserwować działania czołowych szpitali klinicznych. Medycyna się zmieniła, sztuczna inteligencja rewolucjonizuje diagnostykę, zaczyna być standardem w pewnych działaniach. To jedno z największych wyzwań przed jakimi dziś stoimy, dlatego tak ważne jest dla nas zmienianie standardów kształcenia, by wprowadzać te zagadnienia do nauczania przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia – podkreśla prof. Piotr Ponikowski

„RozwijaMY – dla pacjenta” – lepsza koordynacja opieki i nowe centra medyczne

W czwartek 6 czerwca Senat UMW przyjął decyzję o utworzeniu Instytutu Chorób Wewnętrznych, który zintegrowany będzie z dziewięcioma katedrami oraz klinikami i bazować będzie na około 230 łóżkach.

To pacjent jest w centrum naszego zainteresowania. Zintegrowanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem przyniesie wymierne korzyści, dla osób, które leczymy. Naszym podstawowym celem powinno być maksymalne skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu. Pobyty jednodniowe rozwiązują wiele problemów i w wielu procedurach mogą być zastosowane. Łóżka nie leczą – trzeba to uświadamiać i lekarzom, i pacjentom. Stawiamy na współpracę różnych zespołów i różnych specjalizacji, bo współpraca wszystkim po prostu się opłaca. Realizujemy proces, który zamiast dzielić, łączy – wyjaśnia Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Według planu powstaną ponadto cztery wyspecjalizowane uniwersyteckie centra, które będą skoncentrowane na leczeniu szerokiego spektrum chorób chirurgicznych, onkologicznych, ginekologicznych, dermatologicznych oraz związanych z neuronauką.

„RozwijaMY – dla nauki i edukacji”

Rok akademicki 2024/2025 Uniwersytet Medyczny rozpocznie z nową strukturą. Na uczelni powstaną dwa kolejne wydziały: Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Fizjoterapii. UMW jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, na której pielęgniarki i położne będą się kształcić w osobnym wydziale. W jego skład wejdzie także Katedra Ratownictwa Medycznego. Ponadto uruchomione zostaną studia w języku angielskim na kierunku pielęgniarskim. Zmodyfikowana zostanie struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu, którego ważnym elementem staną się nowe technologie w medycynie.

Modyfikacje te wynikają z konieczności dostosowania systemu edukacyjnego do nowych wyzwań w ochronie zdrowia i potrzeb społecznych. Celem UMW jest podnoszenie standardów kształcenia kadr medycznych, co w przyszłości przełoży się wprost na poprawę jakości życia pacjentów i wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Temu samemu celowi podporządkowane jest dążenie do rozwoju naukowego pracowników UMW, co ułatwić mają zmiany strukturalne.

„RozwijaMY” – najważniejsze zmiany w skrócie:

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu powstanie Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Wydział Fizjoterapii.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym powstaną:

 • Instytut Chorób Wewnętrznych – będzie obejmować 8 katedr
  i klinik funkcjonujących na bazie USK oraz 1 katedrę funkcjonującą na bazie
  obcej. Obejmie 9 zakresów: alergologia, nefrologia, reumatologia, geriatria,
  angiologia, diabetologia, gastroenterologia, endokrynologia i pulmonologia.
  Nowa jednostka ma obejmować swoim zakresem działalność kliniczną, naukową i
  dydaktyczną.
 • Uniwersyteckie Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – utworzone
  zostanie z połączenia klinik chirurgicznych, co jest naturalnym i racjonalnym
  ruchem, pozwalającym na lepsze wykorzystanie obecnej bazy, z położeniem
  jeszcze większego nacisku na chirurgię onkologiczną,
  w tym wspieraną robotyką;
 • Uniwersyteckie Centrum Neurologii i Neurochirurgii – ma pomóc
  w lepszej koordynacji opieki nad pacjentami, będzie to kliniczna część wiodącego
  zespołu w obszarze neuronauk, który powołany został na UMW;
 • Uniwersyteckie Centrum Położnictwa i Ginekologii – naturalne dokończenie rozpoczętych parę lat temu zmian w tej dziedzinie. Już dziś USK odnotowuje znaczący wzrost liczby porodów – o 20 proc. w ciągu jednego tylko roku. A co najważniejsze, ogromny wzrost satysfakcji pacjentek;
 • Uniwersyteckie Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej – powstanie z dotychczasowej katedry i kliniki, które zostaną przeniesione do lokalizacji przy ul. Borowskiej, zyskując tym samym dostęp do wielospecjalistycznej opieki dla swoich pacjentów. Te same korzyści dotyczą alergologii i geriatrii – co w kontekście wielochorobowości osób starszych nabiera kluczowego znaczenia.

Źródło: Mat. pras.

fot. Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content