Ekopiknik w Dobroszycach

Mat. Pras.

W Dobroszycach, w Centrum Osób Z Niepełnosprawnościami Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, odbył się integracyjny piknik ekologiczny. Podopieczni, ich rodziny oraz społeczność lokalna poprzez zabawę, rekreację i wspólnie spędzony czas uczyli się postaw związanych z troską o ziemię i integralnym rozwojem całego stworzenia.

Nie ma dwóch odrębnych kryzysów – jednego środowiskowego i drugiego społecznego – ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące jego rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę (Papież Franciszek, Laudato Si’, 139).

– Ta idea, o której pisał papież Franciszek, doskonale realizuje się poprzez takie wydarzenia jak ekologiczne pikniki integracyjne. Nie tylko mówimy i przypominamy o wadze troski o środowisko naturalne, ale także integrujemy podopiecznych centrum osób z niepełnosprawnościami Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach z lokalną społecznością – podkreśla Krzysztof Gawroński, dyrektor Ośrodka w Dobroszycach. Na scenie wystąpiły dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

W ich programie znalazły się piosenki o treści ekologicznej i związane z troską o środowisko. – Dla naszych dzieciaków to nie tylko wielka przygoda i możliwość wystąpienia na scenie oraz pokazania swoich talentów, ale także rzeczywista edukacja i wyraz troski o środowisko naturalne i ekologię. Jest to obecne podczas naszych lekcji, które często mają bardzo praktyczny wymiar. Dzieciaki z niepełnosprawnościami uczą się podstawowych zasad sortowania śmieci i zaszczepiają te idee w swoich domach – wyjaśnia Justyna Kądziela Doktor, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

Na stoiskach można było obejrzeć różnorodne rękodzieło wykonane między innymi z surowców wtórnych i rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia. Nadano im drugie życie, pokazując, jak niewiele potrzeba, by stworzyć małe dzieła sztuki.

– Te prace plastyczne, takie jak sukienka z płyt kompaktowych, różnego rodzaju ozdoby i kwiaty z surowców, które mogłyby po prostu trafić na śmieci, to forma rozrywki, ale też kreatywne podejście do przeróżnych rzeczy, które nas otaczają. Dając im drugie życie, zwracamy uwagę na sposób wykorzystania wielu surowców, które mogą być surowcami wtórnymi i można je zamienić w dzieła sztuki – mówi Roman Szymański, dyrektor Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

W ośrodku, który przygotowuje się do termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, chcemy promować ideę ekologii integralnej jako odpowiedź na kryzys ekologiczny i wykluczenie społeczne. Poprzez kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji, świadomego kupowania i odpowiedzialnego zarządzania zasobami, zwracamy szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup defaworyzowanych. Jest to podejście integralne, które bierze pod uwagę wszelkie powiązania między składnikami przyrody, gospodarki i życia społecznego ludzi, nie pomijając ich potrzeb duchowych, a zwłaszcza praw osób najbardziej społecznie wykluczonych. „Nie możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.” (Laudato Si’, 49).

Mat. Pras.
Mat. Pras.
Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content