Bilans zamknęcia kandecji Obremskiego

fot. Radio Rodzina

Nowy wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń zaprezentował raporty z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Kontrola została przeprowadzona min. w celu sprawdzenia poprawności udzielania dotacji z budżetu Państwa udzielanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, miejsc nielegalnego składowania odpadów oraz gruntów przekazywanych podmiotom kościelnych.

W czwartek wojewoda dolnośląski zaprezentował wyniki prac zespołów audytowych. Kontrola objęła okres lat 2015-2023, a dotyczyła różnych obszarów. O tym, co zostało sprawdzone mówi wojewoda dolnośląski – Maciej Awiżeń.

Jak wynika z raportu dotyczącego nielegalnych składowisk śmieci, w latach 2015-2023 nie działała kontrola Urzędu Wojewódzkiego, jak i służb, które również zajmują się kontrolą środowiska. Z raportu wyszło też, że koszt likwidacji nielegalnych składowisk śmieci są tak duże, że gminy czy miasta nie są w stanie same ich ponieść. Jako jeden z przykładów został podany Głogów.

Wojewoda powiedział też jakie nieprawidłowości zostały wykryte w temacie dotacji z budżetu Państwa.

Najmniej wątpliwości budzi temat przekazywania gruntów podmiotom kościelnym.

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń zachęca, by wejść na stronę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zapoznać się z opublikowanymi raportami.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content