„Polacy na Wschodzie”. Spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia

Mat. Pras.

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu „Autorskie Spotkania Zajezdni”. 6 czerwca w spotkaniu poświęconym książce „Polacy na Wschodzie. Historie mówione” udział wezmą dr Dominik Czapigo oraz dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz. Spotkanie poprowadzi dr Katarzyna Bock-Matuszyk, kierownik Działu Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Wydana przez Wydawnictwo Karta książka zawiera historie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski opowiedziane ich własnymi głosami. Stanowi montaż fragmentów wybranych z relacji nagranych w latach 2006–11 podczas wyjazdów do Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii i Ukrainy. Zespołowi dokumentalistów związanych z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią udało się zapisać i zarchiwizować historie blisko 1100 osób.

Nagrani opowiadają o miejscach, w których mieszkali i zdarzeniach, w których uczestniczyli: życiu codziennym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, deportacjach Polaków w głąb ZSRR z terenów, które już przed wojną nie leżały w granicach II RP, okupacji sowieckiej, deportacjach po 1939 roku, okupacji i represjach niemieckich, zagładzie miejscowych Żydów, zmianach granic po zakończeniu wojny, powodach stojących za decyzjami o pozostaniu na miejscu, życiu codziennym, które wtedy nastało: rodzinnym, religijnym, nauce, pracy, zakładaniu kołchozów, naciskach ideologicznych.

Tekstom w książce towarzyszą zdjęcia z archiwów rozmówców, qr-kody odsyłające do fragmentów dźwiękowych relacji oraz obszerne posłowie kreślące kontekst historyczny dotyczący Polaków na opisywanych terenach.

Uczestnicy wydarzenia

Dr Dominik Czapigo. Socjolog, w latach 2006–2024 pracował w Fundacji Ośrodka KARTA, współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. W latach 2014–2024 roku członek redakcji kwartalnika „Karta”. Inicjował i opiekował się redakcyjnie wydaniem polskiego przekładu „The Voice of the Past” („Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej”) Paula Thompsona i Joanny Bornat, autor wyboru i opracowania m.in. książek „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione”, „Berlingowcy. Żołnierze tragiczni”, redaktor książki „Polacy na Wschodzie. Historie mówione”.

Dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz, Historyk związana z Instytutem Historycznym UWr zajmująca się historią Śląska w XIX i XX wieku, historią Europy Wschodniej w XX wieku, dziejami Białorusi oraz przymusowymi migracjami w latach 40. i 50. XX wieku.

Dr Katarzyna Bock Matuszyk. Kierownik Działu Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Redaktor Naczelna „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content