Góry dostępne dla wszystkich!

fot. mat. pras.

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rok 2024 jest rokiem gór otwartych dla wszystkich. W związku z tym samorząd województwa ogłosił konkursy na realizację projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Urząd Marszałkowski na ten cel przeznaczył wysoką kwotę.

W poniedziałek, 3. czerwca, Urząd Marszałkowski ogłosił, że prawie 8 mln złotych zostanie przeznaczone na wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie, samorząd ogłosił też rozstrzygnięcia dwóch konkursów na dofinansowanie.

O idei projektu „Rok 2024 rokiem gór otwartych dla wszystkich powiedział Jarosław Rabczenko – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Jarosław Rabczenko podkreślił też wagę tego projektu.

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy tak duże wsparcie finansowe jest przeznaczane na ten cel. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość zapoznania się z pięknem naszych gór, dlatego w najbliższym konkursie będzie również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu do turystyki górskiej 

wyjaśnia Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa.

Wdzięczność dla zarządu województwa za działania dążące do zwiększenia dostępności gór dla osób z niepełnosprawnościami wyraża Jerzy Pokój, czyli przewodniczący Sejmiku Województwa. Jerzy Pokój mówił również o stronie technicznej konkursu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do turystyki górskiej.

Los osób niepełnosprawnych w kontekście chodzenia po górach zawsze leżał na sercu Jerzemu Pokojowi.

Dzięki wsparciu możliwe będzie prowadzenie różnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektów realizowane będą rehabilitacje, organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz aktywności społecznych. Projekty mogą także wspierać członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej. Dodatkowo, planowane jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, grupowych i indywidualnych zajęć oraz szkoleń, które pomogą włączyć osoby z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Realizacja projektów ma zacząć się w czerwcu tego roku.

„Rok 2024 rokiem gór otwartych dla wszystkich” – to hasło towarzyszy drugiemu i trzeciemu naborowi. Umożliwi on aktywizację osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę górską, a także pozwoli zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie. Beneficjentami mogą zostać osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną stosownym orzeczeniem, a w uzasadnionych przypadkach również ich opiekunowie i asystenci. W rozstrzygniętym dziś konkursie dofinansowanie otrzyma 39 podmiotów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. W poniedziałek (3.06) ogłoszono kolejny konkurs w ramach tego działania – w ramach konkursu dostępny będzie milion złotych, a planowany termin realizacji to wrzesień-grudzień 2024 roku. Podobnie jak w poprzednich naborach wymagany jest wkład własny wysokości 5%. Tym razem dofinansowanie sięgnie nawet 200 tysięcy złotych.

O szczegółach konkursu mówi Jerzy Komorowski – dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim.

Nabór wniosków będzie trwał 20 dni od jego rozpoczęcia.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content