„Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej”

Fot. mat. pras.

W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zorganizował 22 maja br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu konferencję pn.: „Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej”.

Ponad 100 uczestników z całego województwa przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych, które będą miały wpływ na przyszłe decyzje strategiczne regionu spotkało się we Wrocławiu, żeby rozmawiać o teoretycznych i praktycznych aspektach ochrony środowiska i transformacji energetycznej.

Podczas konferencji zostały omówione m.in. założenia Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który obecnie jest w fazie opracowywania i będzie poddany ocenie Komisji Europejskiej. Z-ca dyrektora, Departament Strategii i Analiz MKiŚ Adrian Kondaszewski, przedstawił prezentację skierowaną do samorządów, aby zobrazować, w jakim zakresie nowe strategie będą wpływały na ich codzienne funkcjonowanie.

Przedstawiciel NFOŚiGW Krzysztof Pałka, członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW, przewodniczący komisji strategii wspólnej, przedstawił wspólne założenia strategii NFOŚiGW i WFOŚiGW, podkreślając znaczenie współpracy z samorządami w opracowywaniu i realizacji tych planów. Podkreślił, że takie spotkania to okazja do wymiany doświadczeń i diagnozowania potrzeb w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, dr Maciej Zathey, przedstawił Strategię energetyczną oraz wyzwania transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku. Prezentowany Plan to wynik determinacji do stworzenia z Dolnego Śląska regionu bezpiecznego energetycznie dążącego do samobilansowania się.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowuje się do opracowania i wdrożenia nowych strategii działania. Konferencja miała na celu przedstawienie kluczowych kierunków oraz mechanizmów finansowania tych inicjatyw.

 • Znajdujemy się w momencie globalnej zmiany, której reguły i kierunki obecnie powstają.
  Momencie powstawania planów i strategii, które będą wyznaczały długoterminowe kierunki
  naszych działań. Chcę, aby przestrzenią do tej współpracy była strategia WFOŚiGW na lata
  2025-2029. Chcemy opracować diagnozę potrzeb i potencjałów regionu, a kto lepiej zna
  potrzeby i możliwości niż właśnie samorządowcy. Z tej diagnozy wynikać będą nowe
  programy WFOŚiGW we Wrocławiu i mam nadzieje wyznaczone zostaną kierunki, wspólnych,
  wieloletnich działań – podkreślał prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Paweł Łapacz.
 • Zorganizowana przez nas konferencja jest odpowiedzą na liczne sygnały wskazujące
  potrzebę przeprowadzenia aktualizacji naszych programów i wprowadzenia nowych,
  wpisujących się w strategię wspólną NFOŚiGW i WFOŚiGW, KPEiK, jak i w już przyjętą
  strategię wojewódzką – dodała – zastępczyni prezesa zarządu Funduszu, Wioleta Wnęk –
  Soczyńska.

Konferencja „Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej” była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów, w tym rządu, biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. To istotny krok w kierunku budowy lepszego i bardziej zrównoważonego kierunku działań na rzecz ochrony środowiska dla Dolnego Śląska oraz dla całej Polski.

Źródło: Mat. pras. WFOiŚ

Posłuchaj relacji RR:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content