Linia specjalna – nowe otwarcie, czyli nastolatek dostaje wsparcie

Mat. Pras.

Z końcem kwietnia wystartowała kolejna edycja projektu zdalnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrocławskiego pn. „Linia specjalna – nowe otwarcie”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją działań podjętych przez Powiat Wrocławski w ubiegłym roku w ramach projektu o nazwie „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”.

Temat zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców powiatu wrocławskiego to jeden z priorytetowych kierunków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Poprzednie lata i pilotażowe projekty w tym zakresie jedynie wzmocniły przekonanie, że jest to słuszny i niezwykle potrzebny kierunek.

Projekt polega na funkcjonowaniu strony www.liniaspecjalna.pl, na której dzieci i młodzież mogą znaleźć treści dotyczące wsparcia w kryzysie i pracy z trudnymi emocjami. Jednak przede wszystkim przez platformę będzie możliwość skontaktowania się ze specjalistą. Anonimowość, swoboda w doborze kanału komunikacji oraz wsparcie tu i teraz to najistotniejsze elementy projektu, które ułatwiają dziecku podjęcie decyzji, aby przełamać się i zwierzyć. W ramach zadania dzieci i młodzież z terenu powiatu wrocławskiego borykająca się z sytuacjami kryzysowymi, m.in. z utrzymującym się spadkiem nastroju, alienacją, niską samooceną, bezsennością, lękami, depresją, myślami samobójczymi i innymi problemami natury psychologicznej, otrzymają bezpłatna i profesjonalną pomoc ze strony specjalisty. Projekt realizowany jest w terminie do 15 grudnia z przerwą w lipcu i sierpniu, podczas której na stronie będą zamieszczane wiadomości i aktualizacje możliwości kontaktu z innymi ośrodkami wsparcia.

Powiat Wrocławski oferuje także wsparcie psychologiczne dorosłych. Dzięki warsztatom terapeutycznym dla rodziców pn. „Czas burzy i naporu” oraz cyklu warsztatów terapeutyczno – rozwojowych dla dorosłych pn. „Czas dla mnie”, osoby, które potrzebują odzyskać spokój i opanowanie lub zrozumieć swoje dziecko, znajdą zrozumienie oraz wsparcie. Spotkania realizowane będą:

  1. „Czas dla mnie” (4 spotkania): I spotkanie 24.05.202024 r. – Dobroszów Oleśnicki, ul. Portugalska 2 (gm. Długołęka)
  2. „Czas burzy i naporu”:
  3. Pierwsze spotkanie odbyło się 20.05.2024 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Długołęce, ul. Szkolna 40 (gm. Długołęka),
  4. 27.05.2024 r. – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, ul. Główna 2 (gm. Kobierzyce),
  5. 03.06.2024 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9 (gm. Czernica).

Projekty realizowane i finansowane są ze środków Powiatu Wrocławskiego oraz realizowane w ramach zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content