400 tys. dodatkowych środków na kulturę w regionie

mat. prasowe

Do 22 maja można aplikować o środki na działanie kulturalne. W dodatkowym naborze konkursowym do rozdysponowania jest 400 tys. złotych. Celem inicjatywy jest m. in. upowszechnianie i poprawa dostępności kultury oraz likwidowanie tzw. „białych plam” na mapie kulturalnej województwa.

O inicjatywie mówi Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

– Jednym z zadań samorządu województwa jest wsparcie dla instytucji kultury, podkreśla Andrzej Kredkowski – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

-Chcemy zwiększyć obecność kultury w życiu społecznym oraz stymulować aktywność kulturalną na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Takie inicjatywy pobudzają aktywizację mieszkańców regionu, zaznacza Krzysztof Maj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja zadań może obejmować wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym: spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, festiwale, koncerty, widowiska artystyczne, przedsięwzięcia edukacyjno-animacyjne, które wspomagają lokalne społeczności w działaniach twórczych i innych. Skierowane są one do różnych grup społecznych, bez ograniczeń wiekowych,

Aplikacje poprzez generator przyjmowane są do 22 maja do godz. 14:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content