PGE posadziła blisko 70 tys. drzew w tegorocznej wiosennej odsłonie programu „Lasy Pełne Energii”

Mat. Pras.

Grupa PGE zakończyła wiosenną odsłonę 24. edycji programu „Lasy Pełne Energii”. Od marca do kwietnia pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną, leśnikami i lokalnymi społecznościami posadzili blisko 70 tys. młodych drzew w 19 lokalizacjach na terenie 10 województw. Kolejne sadzenie lasów już jesienią.

W sadzeniach drzew udział wzięło ponad 1200 osób, w tym pracownicy PGE z rodzinami oraz zaproszeni goście – dzieci i młodzież szkolna oraz przedstawiciele lokalnych społeczności. Oprócz sadzenia drzew, wolontariusze PGE zorganizowali także sprzątanie obszaru leśnego położonego w pobliżu sołectwa Łagów niedaleko Elektrowni Turów, tereny rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie oraz Carską Drogę w Dolinie Biebrzy. W pracach porządkowych brali udział pracownicy PGE, ich rodziny, młodzież szkolna, leśnicy i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Tegoroczna edycja „Lasów Pełnych Energii” została zainagurowana w Nadleśnictwie Jabłonna – Leśnictwie Kąty Węgierskie, gdzie pracownicy PGE i Fundacji PGE wraz z rodzinami, przy współpracy leśników w marcu br. posadzili blisko 2,7 tys. młodych drzewek. Zakończenie wiosennego sadzenia drzew odbyło się w kwietniu, w lokalizacji opolskiej, gdzie Spółka PGE GiEK zaprosiła młodzież ze szkół
i wspólnie posadzono 5 tys. młodych drzewek.

Lasy Pełne Energii „Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Link do filmu, YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=b1OfUsEr4ZQ

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content