Projekt ustawy o rencie socjalnej

pixabay.com

Trwa procedowanie obywatelskiego projektu dotyczący podwyższenia renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt zakłada, że renta socjalna (dziś 1780,96 zł brutto) ma zostać podniesiona do wysokości 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 4242 zł brutto.

-Musimy słuchać argumentów innych. Świadczenie wspierające pokazują lepszą drogę, mówi Sławomir Piechota, były poseł na Sejm i radny Sejmiku nowej kadencji z Koalicji Obywatelskiej oraz osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W marcu do kwoty 1780 złotych 96 groszy brutto została podniesiona zostanie też renta socjalna. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowi zaznaczali, że są w trudnej sytuacji i domagają się od państwa systemowego wsparcia.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content