Trwa nabór wniosków do Funduszu ekologii

fot. Patrycja Jenczmionka

 „Fundusz Ekologii” ma na celu wsparcie działań proekologicznych wśród uczniów. Program przewiduje wsparcie  różnorodnych działań związanych z ekologią do kwoty 8 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.  

W ramach dostępnych środków, uczniowie i nauczyciele mogą zrealizować inicjatywy, takie jak warsztaty stacjonarne i terenowe, pikniki, pogadanki, happeningi czy akcje sadzenia drzew, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej.

Do udziału w programie zachęca Wioleta Wnęk-Soczyńska, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

– Pieniądze są łatwe do uzyskania przez szkoły, mówi Paweł Łapacz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekty mogą obejmować zakres tematyczny: przeciwdziałanie emisjom, odnawialne źródła energii i niskoemisyjny transport, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Na realizację projektów z Programu „Fundusz Ekologii” w roku 2024 zaplanowano 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 8 tys. zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zachęca gminy oraz inne organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa dolnośląskiego do składania wniosków na wsparcie różnorodnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

Nabór wniosków potrwa do 1 czerwca 2024r.  Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków i warunków dofinansowania przedsięwzięć zamieszczone są na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce – Złóż wniosek / Programy / Fundusz Ekologii II edycja.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content