Wrocław po 20 latach w Unii Europejskiej 

Mat. Pras.

Blisko 3 miliardy złotych dofinansowania i ponad 600 zrealizowanych projektów, czyli bilans Wrocławia po 20 latach w Unii Europejskiej.

7304 dni, czyli 20 lat. Dokładnie tyle czasu mija, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Wrocław jest świetnym przykładem miasta, które bardzo dobrze wykorzystało ten okres i nie chodzi wyłącznie o inwestycje w „twardą” infrastrukturę.

Od momentu wstąpienia do Unii we Wrocławiu przeprowadzono ponad 600 projektów i inwestycji, które dzielą się na „twarde”, czyli np. nowe drogi, placówki oświatowe, czy nowe trasy tramwajowe oraz te „miękkie”, związane z realizacją projektów społecznych, szkoleń oraz wymian międzynarodowych. Łączna kwota dofinansowań na ich realizację przekroczyła 2,9 miliarda złotych.

– We Wrocławiu można zauważyć niemal na każdym kroku zaangażowanie środków europejskich. To chociażby nowe tramwaje, którymi wrocławianie codziennie podróżują po mieście, nowe drogi umożliwiające lepsze połączenia komunikacyjne czy wreszcie obiekty kultury, takie jak teatr Capitol oraz Narodowe Forum Muzyki. Patrząc na Wrocław w ujęciu tych 20 lat ciężko dziś go sobie wyobrazić bez tych nakładów – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Efekt? Zgodnie z rankingiem European Cities & Regions of the Future 2023/24 Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w kategorii miast średnich, gdzie oceniano najlepsze warunki dla biznesu. – Dzięki temu możemy mówić, że nasze miasto jest nie tylko świetnym miejscem do życia, ale również do inwestowania – dodaje prezydent Wrocławia.

Tak jeździ się po Wrocławiu

Wśród obszarów, które – dzięki unijnym dotacjom – doczekały się intensywnego rozwoju jest m.in. komunikacja publiczna.

Sztandarową inwestycją była budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. To największa rozbudowa wrocławskiej sieci szynowej od 1945 roku. Tuż obok tego zadania można postawić trasę biegnącą przez Szczepin i Popowice, z której każdego dnia korzystają tysiące wrocławian i rewolucję taborową obejmującą w sumie 400 nowych i zmodernizowanych pojazdów. Wśród nich jest między innymi zakup 46 nowoczesnych pojazdów Moderus Gamma, na który miasto otrzymało refinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w wysokości 76 mln zł.

– To świetne przykłady projektów „twardych”. Na tej liście mamy bardzo dużo zadań, które realnie przyczyniły się do poprawy komfortu podróżowania po Wrocławiu. Poza nowymi inwestycjami, jakie zostały oddane do użytku w ostatnich latach należy pamiętać także o tych starszych, funkcjonujących w naszym mieście od dłuższego czasu. Między innymi mowa o całkowitym remoncie ulicy Klecińskiej wzdłuż trasy W-Z oraz Lotniczej i Legnickiej – przypomina dyrektorka Wydziału Zarządzania Funduszami w UM Wrocławia Dorota Olearnik.

Na tym Wrocław nie zamierza poprzestać, bo już teraz w końcowej fazie projektowania są trasy tramwajowe na Maślice oraz Swojczyce. Miasto ma także koncepcję na budowę Alei Północnej.

„Zielono-niebieska” infrastruktura

Miejskie wyspy ciepła i jakość powietrza  bezpośrednio wpływają na jakość życia w dużych metropoliach, a więc walka z nimi jest konieczna. Tu pieniądze z Unii także znajdują swoje zastosowanie.

Dofinansowań do „zielonych inwestycji” można szukać m.in. w parku Szczytnickim. Na zagospodarowanie jego części Wrocław zyskał blisko 3 mln złotych, kolejne 4,5 mln trafiło natomiast na rozbudowę toru wyścigów konnych na Partynicach.

Co ważne, spore fundusze, bo niemal 30 mln zł trafiło na wymianę „kopciuchów”, czyli pozaklasowych pieców, których miasto zlikwidowało już ponad 14 tysięcy.  

To jednak nie koniec „zielono-niebieskiej” transformacji. W 2019 roku wrocławskie MPWiK podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I”

Celem projektu było zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie efektywności zarządzania coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi przez zagospodarowanie wód opadowych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu we Wrocławiu wybudowano m.in.
3 ogromne obiekty służące gospodarowaniu wodami opadowymi przy ulicy Długiej. Wymiernym efektem jest również 2,68 km nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie istniejących fragmentów. Wysokość dofinansowania to blisko 17 mln zł.

Inwestycją, która również świadczy o tym zakresie działań, jest także park Krzycki, oddany w ręce mieszkańców zaledwie miesiąc temu. Dzięki realizacji projektu udało się zagospodarować wody opadowe w zbiornikach retencyjnych otoczonych zielenią i urokliwymi mostkami. Tym samym udało się stworzyć kolejne miejsce spotkań wrocławian wśród zieleni.

Edukacja i społeczny rozwój 

Aby nadal sprawnie rozwijać europejskie metropolie, nie można zapominać o najważniejszym czynniku. O ludziach, którzy tworzą społeczności, są świadomi potrzeb oraz przygotowani na wyzwania przyszłości. Żeby to zrobić, potrzebna jest odpowiednia edukacja i kształtowanie pokolenia od najmłodszych lat.

Mając świadomość tych wyzwań Wrocław nieustannie rozwija się także w tym obszarze. Stąd budowa nowych placówek oświatowych, przedszkoli i żłobków. Wśród nich znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ulicy Asfaltowej, mogący pomieścić aż 1200 małych wrocławian. Identycznych rozmiarów obiekt jest w trakcie budowy na wrocławskiej Lipie Piotrowskiej, a architekci kreślą już projekt obiektu o tej samej kubaturze, tym razem przy ulicy Zwycięskiej.

– Najmłodsi mieszkańcy korzystają z wyremontowanych klas, ćwiczą na nowych boiskach i halach sportowych oraz korzystają z nowoczesnych sprzętów, które pomagają im przystosować wiedzę. Nasi uczniowie czerpią też korzyści z wymian międzynarodowych oraz dodatkowych zajęć, które rozwijają ich zainteresowania. Kadra nauczycielska korzysta natomiast ze szkoleń, rozwijających kompetencje. To właśnie przykłady „miękkich” obszarów, jakie realizujemy we Wrocławiu w ramach dofinansowań z UE – dodaje Dorota Olearnik.

Na przestrzeni lat Wrocław wykorzystał środki europejskie także na zrealizowanie projektów społecznych. Ich odbiorcami są osoby bezdomne, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem, w tym osoby starsze. Przykładem jest przebudowa budynków na potrzeby funkcjonowania, dziennych domów pomocy społecznej dla 120 osób niesamodzielnych oraz klubów integracji społecznej, gdzie ponad 270 osób odbudowuje swoje zdolności do ponownego wejścia na rynek pracy.

W walce o rozwój stolicy regionu Wrocław nie jest jednak sam. Wspomniane wcześniej 600 inwestycji i projektów to wyłącznie te zadania, jakie zrealizował samorząd. Na terenie miasta znajdują się jednak inne instytucje i przedsiębiorstwa, które wykonały niezwykle ważne inwestycje przy wsparciu funduszy europejskich. Przykładem niech będzie choćby kompleksowa modernizacja Dworca Głównego PKP, budowa nowego terminala Portu Lotniczego, czy budowa mostu Rędzińskiego wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia.

Poniżej lista największych zadań, jakie bezpośrednio przeprowadził wrocławski magistrat przy wsparciu środków z Unii Europejskiej:

– budowa Trasy Autobusowo Tramwajowej na Nowy Dwór. Koszt ok. 390 mln zł. Kwota dofinansowania UE – ponad 182 mln zł;

– budowa trasy tramwajowej przez Szczepin i Popowice. Koszt ok. 277 mln zł. Kwota dofinansowania UE – 82 mln zł;

– budowa obwodnicy Leśnicy (al. 11 Listopada). Koszt ok. 181 mln zł. Kwota dofinansowania UE – ponad 134 mln zł;

– budowa Narodowego Forum Muzyki. Koszt ok. 360 mln zł. Kwota dofinansowania UE 147 mln zł;

– przebudowa teatru muzycznego Capitol. Koszt ok. 127 mln zł. Kwota dofinansowania UE 147 mln zł; 82, 9 mln zł;

– budowa zespołu szkoły i przedszkola przy ulicy Asfaltowej. Koszt 57,5 mln zł. Kwota dofinansowania UE 10, 3  mln zł.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content