Czytanie wybiórcze: poziom master

fot. Radio Rodzina

Problemem dla mnie nie jest sam tekst Joanny Dzikowskiej pt. „Arcybiskup i katolicka uczelnia ruszyli do walki przeciw prawu kobiet do aborcji”, ani to, że Autorka ma inne zdanie od mojego. Problem jest w tym, że poziom wybiórczego czytania materiałów źródłowych Dziennikarka „Wyborczej” osiągnęła w stopniu mistrzowskim. Bo to, że nie traktuje poważnie swoich czytelników i że – mówiąc delikatnie – oszczędnie prezentuje im fakty – to już sprawa Jej i tych, którzy Ją czytają. Skoro tak lubią – nie zamierzam im w tym przeszkadzać – pisze ks. dr hab. Rafał Kowalski, prorektor PWT we Wrocławiu.

Mój profesor mawiał, że nauka od ideologii różnią się tym, że nauka bada fakty i je rzetelnie opisuje, a ideologia dostosowuje fakty do z góry powziętej tezy. Wzięło mnie mocno na wspomnienia ze studiów, kiedy czytałem tekst Joanny Dzikowskiej pt. „Arcybiskup i katolicka uczelnia ruszyli do walki przeciw prawu kobiet do aborcji” opublikowany na stronie internetowej wrocławskiej „Gazety Wyborczej”.

Punktem wyjścia rozważań autorki jest uchwała Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przyjęta przez aklamację w czasie ostatniego Senatu (zaskoczę Panią Redaktor, w skład Senatu wchodzą nie tylko „panowie na ambonie”, jak Pani sugeruje, ale rozumiem, że zabrakło czasu na sprawdzenie, a może po prostu nie pasowało do kreowanego obrazu „księży protestujących przeciw aborcji”).

Redaktor Dzikowska skrupulatnie przytacza fragment uchwały, w którym rektor wrocławskiej uczelni teologicznej zwraca się do ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatyw, które zagwarantują pełną ochronę życia każdego człowieka od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. I natychmiast dodaje, że rektorowi chodzi o „życie wybrane”, stwierdzając: „Kościół chce chronić życie zarodków i płodów, ale nie obchodzi go życie kobiety, dla której ciąża jest niebezpieczeństwem; ona ma być inkubatorem, choćby za cenę życia”.

Upsss, Pani Asiu – nieładnie… Nie wierzę, że nie zauważyła Pani, że stanowisko Papieskiego Wydziału Teologicznego w tym miejscu się nie kończy. Wypowiedź senatorów uczelni ma ciąg dalszy, a brzmi on tak: „szczególnie zwracamy uwagę na konieczność poszanowania godności osobowej dzieci nienarodzonych, a także kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” oraz „apelujemy do parlamentarzystów RP o uwzględnienie takich zapisów prawnych, które – zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP – zapewnią „każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” (art. 38 Konstytucji RP), a matkom spodziewającym się dziecka najwyższej jakości opiekę medyczną”.

Czy tekst uchwały był za długi, by go Pani doczytała do końca? Bo nie wierzę, że celowo pominęła Pani dwa kolejne akapity, które wyraźnie wskazują że senatorowie wrocławskiej uczelni teologicznej zwracają uwagę właśnie na kobiety w ciąży oraz na to, by zapewnić im najwyższej jakości opiekę medyczną. Czy komentując teksty czyta Pani tylko te zdania, które pozwalają na zmanipulowanie wypowiedzi, do której się Pani odnosi? Nie no, dziennikarka tej klasy by manipulowała? To niemożliwe. Jednak – przyznajmy – gdyby Pani przytoczyła uchwałę Papieskiego Wydziału Teologicznego w całości, trzeba by było kilka mocnych zdań z Pani tekstu usunąć, a ten nie miałby już tej mocy i kto wie czy Naczelny wpuściłby go na
łamy, nie? Bo przecież jak się pisze o aborcji to koniecznie trzeba oskarżyć Kościół o to, że chce zabijać kobiety. Inaczej nie przejdzie.

Podsumowując, problemem dla mnie nie jest sam tekst Joanny Dzikowskiej ani to, że Autorka ma inne zdanie od mojego. Problem jest w tym, że poziom wybiórczego czytania materiałów źródłowych dziennikarka „Wyborczej” osiągnęła w stopniu mistrzowskim. Bo to, że nie traktuje poważnie swoich czytelników i że – mówiąc delikatnie – oszczędnie prezentuje im fakty – to już sprawa Jej i tych, którzy Ją czytają. Skoro tak lubią – nie zamierzam im w tym przeszkadzać.

Chciałbym jednak, by pozostali Odbiorcy mediów poznali prawdę taką, jaką ona jest, a nie jak przedstawia ją Dziennikarka Gazety…

Ks. dr hab. Rafał Kowalski, prorektor PWT we Wrocławiu

Tekst uchwały Senatu PWT z dn. 22.04.2024: https://pwt.wroc.pl/bip/uchwaly-senatu-pwt/rok-2023-2024/20240422–uchwala-w-sprawie-ochrony-zycia

Fot. PWT we Wrocławiu

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content