Ósmoklasisto, Szkoły w Krzyżowicach i Sobótce czekają właśnie na Ciebie

Mat. Pras.

Niebawem rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych w województwie dolnośląskim na rok szkolny 2024/2025. Powiat Wrocławski oferuje ciekawą ofertę szkół ponadpodstawowych dla młodzieży kończącej szkołę podstawową – w Krzyżowicach oraz w Sobótce. Wolne miejsca czekają w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia.

W sobotę 20 kwietnia w godzinach 9-14 w PZS Nr 1 w Krzyżowicach odbędą się dni otwarte, w ramach których dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie, wzorem poprzedniego roku przewidują wiele atrakcji.

W skład Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wchodzą technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia, a także internat. Wizytówką szkoły jest bardzo dobrze rozbudowane zaplecze dydaktyczne w postaci m.in. stajni dla koni, nowoczesnego padoku, krytej ujeżdżalni, laboratorium i gabinetu zabiegowego dla małych zwierząt, bogatego parku maszynowego czy bazy hotelarsko-restauracyjnej. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie komputerowe, przestronna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, biblioteka oraz internat z wydzieloną strefą relaksu. To wszystko znajduje się w wyjątkowej scenerii XVIII wiecznego kompleksu pałacowego umiejscowionego w otoczeniu niezwykłej zieleni, zlokalizowanego niespełna 25 km od Wrocławia.

Atutem szkoły jest także udział w projektach unijnych umożliwiających zdobywanie nowych kwalifikacji oraz praktyki zawodowe realizowane w ramach mobilności zagranicznych. Dzięki projektom w ramach Erasmus+ uczniowie mogą corocznie szlifować umiejętności zawodowe podczas staży we Włoszech i w Hiszpanii. Praktyki te zwiększają szanse uczniów na rynku pracy, uczą współpracy i umiejętnego poruszania się po rynku międzynarodowym. W PZS Nr 1 realizowane były również projekty „Krzyżowice – szkoła zawodowców” oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli.

Szkoła kształci w zawodach: technik weterynarii, hodowca koni, logistyk, hotelarz, rolnik, geodeta czy architekt krajobrazu, w klasie humanistyczno-językowej w liceum, a w branżowej szkole I stopnia w zawodach magazynier-logistyk (we współpracy z Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.), mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, sprzedawca, fryzjer, kucharz i piekarz.

Młodzież znajdzie także interesującą ofertę edukacyjną w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce, położoną u stóp Ślęży w sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Atutem szkoły jest indywidulane podejście do uczniów co umożliwia kameralna atmosfera i małoliczne klasy. Do sukcesu placówki oprócz dobrego przygotowania uczniów w zakresie dydaktycznym, przyczynia się profesjonalna organizacja praktyk zawodowych, współpraca naukowa z Uniwersytetem WSB Merito, Wyższą Szkołą Handlową i Akademią Sztuk Pięknych. Co roku magnesem przyciągającym uczniów do szkoły jest możliwość udziału w zagranicznych projektach edukacyjnych. Dzięki nim mogą stale poszerzać horyzonty myślowe, uczyć się tolerancji i poszanowania odmienności kultur oraz w praktyce rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (w językach: angielskim, niemieckim). Wśród projektów wymienić można m.in.: „Równe szanse we wspólnej Europie” – projekt realizowany na zasadach wymiany międzynarodowej młodzieży, w tym z terenu Niemiec.

Wsparcie i rozwój oświaty jest jednym z priorytetowych kierunków Powiatu Wrocławskiego. W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy kilka milionów złotych na remonty placówek oświatowych i wciąż planujemy kontynuować inwestycje w tym obszarze. Zapewnienie jak najlepszych warunków kształcenia młodzieży, wyposażenie szkół w nowoczesne materiały i sprzęt dydaktyczny, zaprocentuje w przyszłości – mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy do naszych szkół!

PZS 1 w Krzyżowicach –  71/ 311 84 79 | www.pzs-krzyzowice.wroc.pl | sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl  

PZS 3 w Sobótce – 71/ 316 23 00 | www.pzs3.pl | licsob@wp.pl

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content