Dobre praktyki KGHM w prestiżowym raporcie CSR

mat. prasowe

Po raz kolejny kampanie i działania prospołeczne KGHM znalazły się w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który prezentuje aktywność największych polskich firm w zakresie działań CSR w 2023 roku. Można tam znaleźć 5 dobrych praktyk realizowanych przez Polską Miedź.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Do tegorocznej edycji raportu zakwalifikowały się następujące działania KGHM:

– CUdowni Rodzice KGHM

–  kampanie promująca badania profilaktyczne

– akcja wolontariacka Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem.

– kampania społeczna Mie(dź) Rodzinę.

– Klub Czytelnika KGHM

Dobre praktyki realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu to nie tylko działania niezwykle potrzebne społecznie, ale też – w obiektywnej ocenie twórców Raportu – inicjatywy warte naśladowania także przez inne podmioty w Polsce. W realizację tych unikatowych projektów spółka włącza wolontariuszy, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Nowością od KGHM w raporcie jest Klub Czytelnika KGHM, w ramach którego promowane jest czytelnictwo wśród załogi miedziowej spółki. W oddziałach powołani zostali koordynatorzy, a do zbiorów dodanych zostało tysiące książek, które można zdalnie i łatwo wypożyczyć. W ramach Klubu Czytelnika KGHM przeprowadzone zostały dwie zbiórki dające drugie życie książkom oraz rozpoczęto kampanię „Mie(dź) apetyt na czytanie” promującą czytelnictwo i wypożyczanie książek. W ramach projektu KGHM współpracuje z lokalnymi bibliotekami czy organizuje m.in. warsztaty komiksowe.

KGHM Polska Miedź S.A. corocznie angażuje się w promocję profilaktyki nowotworów podczas akcji: „Różowy Październik”, czy też „Wąsopad- Movember”. Poprzez organizowane wśród pracowników działania podnoszona jest świadomość na temat problemów zdrowotnych kobiet i mężczyzn oraz profilaktyki onkologicznej poprzez m.in. zachęcanie do badań. W 2023 roku w akcje promocyjne włączyły się wszystkie oddziały KGHM. Wspierali je także m.in. zawodnicy drużyn z Zagłębia Miedziowego, stypendyści programu „Miedziane Rywalizacje” oraz inni sportowcy, w tym Ambasador KGHM, słynny skialpinista Andrzej Bargiel.

W spółce nieustającym powodzeniem cieszy się akcja „Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem”. Jest to pomoc dla tych pracowników KGHM oraz członków ich rodzin, którzy są w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia w leczeniu lub rehabilitacji. W ramach projektu, w tłusty czwartek, we wszystkich oddziałach KGHM prowadzona jest dystrybucja pączków przez wolontariuszy firmy. W 2023 roku akcja przyniosła rekordowy efekt – dzięki wyjątkowej ofiarności pracowników Polskiej Miedzi i spółek z Grupy Kapitałowej udało się zebrać ponad 143 tys. zł. To jedna z największych akcji wolontariackich w KGHM.

W raporcie można znaleźć również działanie „CUdowni Rodzice KGHM”. Pracownicy, którym urodziło się dziecko otrzymują specjalny pakiet i list gratulacyjny. W ubiegłym roku, po trzech i pół roku trwania akcji, odnotowano tysiąc pięćsetnego CUdownego Rodzica KGHM.

W 2023 roku KGHM kontynuował realizację kampanii Mie(dź) Rodzinę prowadzonej wspólnie z lokalnymi samorządami oraz instytucjami pomocowymi. Zorganizowane były liczne działania promujące i wspierające rodzicielstwo zastępcze w regionie tj.: dofinansowanie programów doskonalących kompetencje rodzicielskie w ramach Akademii KGHM, wyjazdy wakacyjne podopiecznych pieczy zastępczej oraz zorganizowano np. rajdy rodzin na Polanie Jakuszyckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” dostępny jest – TUTAJ.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content