Dolnośląska Sieć Wsparcia dla osób dotkniętych nagłą niepełnosprawnością 

fot. Radio Rodzina

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024 – 2025. Na realizację tego zadania Samorząd Województwa przeznaczył 1 mln zł (po 500 tys. w każdym roku). Wśród oferentów znalazły się trzy fundacje działające na terenie Dolnego Śląska.

– Stworzyliśmy Dolnośląską Sieć Wsparcia, czyli miejsca funkcjonujących przy szpitalach, które pomogą osobom, które nagle doświadczyły niepełnosprawności poradzić sobie w nowej rzeczywistości – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

– Jako lekarz praktyk jestem przeszczęśliwy, że taka inicjatywa ma miejsce. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, że podjęliście taki trud. To jest coś, czego naszym pacjentom ogromnie brakowało. Pacjenci, którzy nawet na najwyższym poziomie medycznym będą leczeni, często nie mają tej kontynuacji później – mówi prof. Szymon Dragan, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w szpitalu im. Marciniaka, wykładowca Wydziału Medycznego PWr.

– Program pozwoli i zabezpieczy kwestie pozamedyczne – dodaje prof. Szymon Dragan.

– Ogromnie się cieszę, że projekt rusza i że nasza organizacja wygrała konkurs w zakresie subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że będziemy mogli realizować bezpłatne wsparcie dla wielu osób, które ulegną wypadkom lub jednostkom chorobowym. – mówi Prezes Fundacji „Moc Pomocy” Rafał Mikołajczyk.

– Wiemy z doświadczenia naszej fundacji, że około 12-15 godzin tego wsparcia, które przewidujemy w ramach programu dla każdego z podopiecznych, realnie jest w stanie odmienić sytuację i proces dochodzenia do sprawności – dodaje Rafał Mikołajczyk.

Jeden z pacjentów, Pan Łukasz, podzielił się z nami swoją historią.

Na Dolnym Śląsku program będzie realizowany przez trzech oferentów:

 • obejmująca subregion jeleniogórski Fundacja ,,Nasza Fundacja”, która funkcjonuje przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej oraz w siedzibie fundacji,
 • obejmująca subregion wrocławski i wałbrzyski Fundacja ,,Moc Pomocy”, która działa we Wrocławiu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz przy Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu, a także w Wałbrzychu przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego,
 • obejmująca subregion legnicko-głogowski Fundacja ,,Pomaganie przez Wspieranie” oraz Fundacja Moderna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Kontakt z fundacjami jest możliwy nie tylko dzięki placówce medycznej, w której zostały wyznaczone miejsca wsparcia w programie.

 • Pacjenci z subregionu legnicko-głogowskiego, którzy nagle doświadczyli niepełnosprawności mogą skontaktować się z Fundacją ,,Pomaganie przez Wspieranie” oraz Fundację ,,Moderna” poprzez adres e-mailowy: pomaganieprzezwspieranie@wp.pl
 • Pacjenci z subregionu jeleniogórskiego mają możliwość skontaktowania się z Fundacją ,,Nasza Fundacja” poprzez adres e-mailowy: nasza_fundacja@wp.pl lub pod numerem telefonu: +48 665 002 354
 • Pacjenci z subregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego mogą skontaktować się z Fundacją ,,Moc Pomocy” poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej fundacji: https://fundacjamocpomocy.pl/programy/dolnoslaska-siec-wsparcia lub dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu +48 733 558 400.

Dolnośląska Sieć Wsparcia to pilotażowy program, który powstał w ramach konkursu. Są to miejsca działające przy szpitalach wojewódzkich i opcjonalnie w innych szpitalach, udzielające wsparcia w zakresie:

 • diagnozy sytuacji uczestnika i jego potrzeb w zakresie wsparcia i rehabilitacji oraz edukacji – w związku z nabytą dysfunkcją, w tym pomoc w stworzeniu indywidualnego planu działania w poprawie zdrowia i sprawności;
 • wsparcia i udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień – dokumentów; dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej, dofinansowań i innych świadczeń ze środków NFZ, PFRON, ZUS; możliwości dalszego leczenia i rehabilitacji w ramach finansowania NFZ i poza tym systemem;
 • spotkań informacyjno-edukacyjno-wspierających w warunkach szpitalnych lub domowych ze specjalistami (prawnik, psycholog, terapeuta);
 • treningu funkcjonalnego w zakresie niezależnego życia i podniesienia poziomu funkcjonowania w środowisku domowym;
 • oceny sytuacji lokalowej w zakresie możliwości komfortowego poruszania się, edukacja członków rodzin w zakresie możliwości likwidacji barier, informacja na temat obowiązujących procedur i dofinansowań w tym zakresie.
Mat. Pras.
Mat. Pras.

Mat. Pras./ Inf. Wł.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content