Wyniki rekrutacji do wrocławskich przedszkoli. Blisko 2 tys. wolnych miejsc

Mat. Pras.

W tegorocznej rekrutacji do publicznych przedszkoli we Wrocławiu przygotowanych zostało ponad 6,5 tys. miejsc. Natomiast rodzice kandydatów złożyli ok. 5,3 tys. wniosków. Dzisiaj (15.04) od godz. 14.00 w systemie rekrutacyjnym na www.rekrutacje.edu.pl oraz w placówkach można sprawdzać listę zakwalifikowanych. 

Zostały wolne miejsca

– W I etapie rekrutacji zakwalifikowanych zostało ponad 4,6 tys. dzieci, czyli 87%. Z czego ponad 92% dostało się do przedszkola I wyboru. To bardzo dobry wynik. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba dzieci zakwalifikowanych do wrocławskich przedszkoli wzrosła – mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Największym zainteresowaniem w I etapie cieszyły się przedszkola (placówki pierwszego wyboru):

– Teraz będziemy proponować rodzicom kandydatów, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowani, przedszkola znajdujące się niedaleko placówek, które wybrali. Jeżeli rodzic nie będzie chciał zapisać swojego dziecka do wskazanego przez Urząd przedszkola, będzie musiał złożyć rezygnację z tego miejsca poprzez system rekrutacyjny lub bezpośrednio w przedszkolu – wyjaśnia Marcin Miedziński.

Harmonogram rekrutacji: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-public/menu/253

Drugi etap rekrutacji

Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w I etapie i nie skorzystają ze wskazanego przedszkola przez miasto bądź w ogóle nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji, mogą wziąć udział w II etapie (uzupełniającym), który będzie przebiegał na tych samych zasadach, co etap I.

Składanie wniosków (w II etapie) rozpocznie się 5 czerwca o godz. 12.00 i potrwa do 7 czerwca, do godz. 15.00. Dokumenty od pracodawcy wystawione na potrzeby I etapu rekrutacji będzie można wykorzystać w trakcie II etapu procesu rekrutacyjnego.

– Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Każdy maluch znajdzie miejsce we wrocławskiej placówce. Po pierwszym etapie rekrutacji pozostało blisko 2 tys. wolnych miejsc – podkreśla Marcin Miedziński.

Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną 25 czerwca (od godz. 14.00).

Więcej informacji na https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl .

Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX

Roku rekrutacja do przedszkoli prowadzona była – po raz trzeci – w pełni elektronicznie. W tym roku aż 90% wniosków (blisko 5 tys.) podpisanych zostało profilem zaufanym.

Z kolei dodatkowe punkty można było uzyskać m.in. za posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław (30 pkt.) i Nasz Wrocław MAX (50 pkt.) – z czego skorzystało ponad 4,2 tys. osób.

Więcej miejsc we wrocławskich przedszkolach – trzy nowe placówki od września

Od 2019 r. we Wrocławiu przybyło ponad 5,2 tys. nowych miejsc przedszkolnych w placówkach publicznych. I liczba ta stale rośnie. Od września uruchomione zostaną bowiem trzy nowe placówki (łącznie 725 nowych miejsc przedszkolnych).

We wrześniu we Wrocławiu otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Cynamonowej (dla 1200 uczniów i przedszkolaków), Przyjazny Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej (dla ok. 1000 uczniów i przedszkolaków) oraz przedszkole i żłobek przy ul. Rajskiej (dla 280 przedszkolaków i dzieci).

Ruszyły też prace przygotowujące do budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej (1000 uczniów i 200 przedszkolaków). Placówka ma zostać uruchomiona w 2026 r.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content