Oleśnica realizuje program ekologiczny pn. „Kompostujesz – zyskujesz”. Burmistrz rozpoczyna akcję rozdawania kompostowników

Mat. Pras.

Samorząd gminny wspólnie z ZZO Olszowa rozpoczyna program ekologiczny „Kompostujesz – zyskujesz!”. W ramach pilotażu magistrat rozda 1039 kompostowników. 

Program „Kompostujesz – zyskujesz” skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych znajdujących sięna terenie miasta, którzy:

  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu
  • nie posiadają względem Miasta Oleśnicy na dzień złożenia wniosku, zaległości z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawnym

O przyznaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków, rozpatrywanych na bieżąco, do momentu wyczerpania puli posiadanych przez Gminę kompostowników. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, telefonicznie, mailowo lub osobiście o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika oraz jego odbioru.

Przydomowy kompostownik należy wykorzystywać w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika.

Załącznik do pobrania tutaj.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content