Oleśnicka biblioteka otrzymała 132 000 zł w konkursie dotacyjnym BLISKO

Mat. Pras.

Oleśnicka Biblioteka spośród wielu zgłoszonych z całej Polski otrzymała dofinansowanie w programie dotacyjnym BLISKO.

Spośród wielu wniosków zgłoszonych z całej Polski, wybrano 47 projektów do dalszej realizacji i finansowania. Projekt Oleśnickiej Biblioteki Publicznej zajął 6. miejsce!

W latach 2024-2025 realizowany będzie program pod nazwą „PRZYGODĘ Z BIBLIOTEKĄ W OLEŚNICY CZAS ZACZĄĆ”! Jest to bardzo duży sukces dla naszej Instytucji. Zadanie zakłada przeprowadzenie szeregu działań animacyjnych i edukacyjnych mających na celu wzmocnienie pozycji biblioteki jako lokalnego ośrodka życia społecznego oraz centrum dostępu do kultury i wiedzy w Oleśnicy.

Celem strategicznym programu „BLISKO” jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca”, czyli lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność.

Zadanie zakłada przeprowadzenie szeregu działań animacyjnych i edukacyjnych mających na celu wzmocnienie pozycji biblioteki jako lokalnego ośrodka życia społecznego oraz centrum dostępu do kultury i wiedzy w Oleśnicy. Wszystkie działania , które przeprowadzimy z partnerami i do przeprowadzenia których zachęcimy lokalną społeczność będą ściśle związane z biblioteką , jej zbiorami i jej przestrzenią . Dodatkowo wyjdziemy z naszymi propozycjami do miejsc gdzie mieszkańcy lubią spędzać wolny czas np. do parków. Co pozwoli nam na dotarcie z ofertą do osób na co dzień mnie korzystających z oferty biblioteki i zwiększyć liczbę odbiorców. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na czytelnicze i kulturalne potrzeby naszych mieszkańców, przeprowadzimy szeroką diagnozę lokalną, która pozwoli na odkrywanie i wspieranie inicjatyw oddolnych. Trwałym elementem projektu będzie wydawnictwo , w którym opiszemy i zilustrujemy zdjęciami zwycięskie , zrealizowane projekty mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli nam na dotarcie do osób dotychczas nieobecnych w działaniach instytucji , na podniesienie prestiżu biblioteki oraz na podniesienie kapitału społecznego i kulturalnego mieszkańców Oleśnicy. Dzięki czemu biblioteka stanie się trzecim miejscem.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

  •  rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych

Działania Kierunku interwencji 4.1. zostały zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

  •  rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Dzięki udziałowi w BLISKO Oleśnicka biblioteka zostanie wzbogacona wartościowymi wydarzeniami promującymi czytelnictwo, a pracownicy instytucji podniosą kompetencje zawodowe – bez względu na miejsce pracy, zajmowane stanowisko, stopień naukowy czy zainteresowania.

Na realizację zadań Oleśnicka Biblioteka Publiczna i. Mikołaja Reja w Oleśnicy otrzymała środki na dofinansowanie na wydatków bieżących, w kwocie 132 000 zł, zajmując szóste miejsce w Polsce pod względem jakości przygotowanego wniosku.

Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content