Sezon letni czas start

Fot. Ekosystem

W kwietniu rozpoczyna się letni sezon oczyszczania miasta. Ekosystem sprawdził sprzęt przygotowany przez wykonawców. Posłuży on do prac na wrocławskich drogach, placach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nowy sezon potrwa do 31 października. Ponad 320 kluczowych dla miasta jezdni będzie zamiatanych do 5 razy w tygodniu (w zależności od rejonu i natężenia ruchu). Ponad 1,5 tysiąca jezdni będzie oczyszczanych raz w miesiącu. W ponad 370 lokalizacjach raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie będzie odbywało się zmywanie. Z uwagi na ruch samochodowy w ciągu dnia, zadania te na obszarze podstawowego układu komunikacyjnego mają być wykonywane w godzinach nocnych. Pozwoli to na większą efektywność prac.

Podobnie, jak w sezonie zimowym, również i latem oczyszczanie obejmie chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, drogi rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, wydzielone torowiska tramwajowe i pętle. Wykonawcy zadbają o czystość ponad 1860 przystanków komunikacji miejskiej oraz 7860 koszy ulicznych. Zakres zadań obejmuje opróżnianie, wymianę uszkodzonych elementów oraz regularne mycie
(nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie). Okolice Rynku utrzymywane będą w stałej czystości.

Każdego roku zakres prac prowadzonych w ramach letniego utrzymania miasta wzrasta. We Wrocławiu do użytku oddawane są nowe inwestycje: drogi, trakty piesze i rowerowe, przystanki komunikacji miejskiej. To chociażby Aleja Wielkiej Wyspy, TAT czy ulica 11 listopada – mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy
Ekosystemu.

W sezonie letnim na wrocławskie drogi wyjedzie 13 zamiatarek jezdniowych spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, 5 zamiatarek małogabarytowych do oczyszczania jezdni, 5 polewarek jezdniowych oraz 14 zamiatarek chodnikowych, a także samochód dostawczy do transportu odpadów z koszy na Rynku.

Ponadto wrocławianie tego lata ponownie skorzystają z pojemników na odpady, ustawionych na wałach przeciwpowodziowych. Znalazły się tam 33 zestawy do selektywnej zbiórki odpadów – w sumie ponad 120 koszy. Ustawiono je w porozumieniu z zarządcami terenu, w najchętniej odwiedzanych miejscach, np. przy
wrocławskim ZOO, w rejonie ul. Bujwida, na Kozanowie, Karłowicach czy Osobowicach.

Mimo że sezon zimowy oficjalnie dobiegł końca, wykonawcy w poszczególnych sektorach miasta muszą mieć w gotowości po cztery pługosyparki. W razie pogorszenia pogody, będą mogli ich użyć (w sumie to 20 maszyn). W minionym sezonie zimowym wykonawcy przeprowadzili 24 „akcje zima” na drogach pierwszej kolejności i 19 akcji na drogach drugiej kolejności. Najbardziej pracowitym miesiącem dla służb okazał się styczeń.

Przeprowadzono wtedy 9 akcji na drogach pierwszej kolejności i 8 akcji na drogach drugiej kolejności. Od listopada do końca marca wykonawcy zużyli około 2870 ton chlorku sodu, 38 ton chlorku wapnia oraz
10 ton chlorku magnezu. W akcjach uczestniczyło blisko 90 maszyn – pługosyparek jezdniowych i chodnikowych. Kiedy opady śniegu nie występowały, wykonawcy – poza stałym monitoringiem warunków – prowadzili prace w tzw. technologii zamiennej: zamiatali drogi (bez zmywania), porządkowali wydzielone trasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, przystanki oraz opróżniali kosze uliczne.

Zakres i częstotliwość oczyszczania miasta w sezonie letnim:
– Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Jezdnie podlegają też zmywaniu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości.
– Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością od 2 do 5 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości. Przejścia podziemne oczyszczane są według dodatkowego harmonogramu prac (25 obiektów).
– Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu.
– Przystanki (1867 punktów) i kosze uliczne (7868 sztuk) są utrzymywane w stałej czystości. Raz na dwa tygodnie będą myte i dezynfekowane.
– Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość.
– Wydzielone torowiska tramwajowe oraz pętle oczyszczane są z częstotliwością 1-7 razy w tygodniu.
– Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu, 1-2 razy w tygodniu lub utrzymywane w stałej czystości.
– W okolicach wałów ustawiane są 33 zestawy pojemników do segregacji odpadów.

Źródło: Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content