Ruszyła kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa” na pobyt całodobowy – trwa nabór do projektu

Mat. Pras.

Od wielu lat Caritas Archidiecezji WrocławskiejPowiat Wrocławski podejmują wspólne działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. We współpracy prowadzone są Domy Pomocy Społecznejwarsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która funkcjonuje w Dobroszowie Oleśnickim i przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.  Ponadto w tym roku ruszyła kolejna edycja sztandarowego Programu całodobowej Opieki Wytchnieniowej, która kierowana jest do rodzin oraz opiekunów osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkający na terenie powiatu wrocławskiego. Warto podkreślić, że projekt ten został wyróżniony w Konkursie Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP.

Celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Do udziału zgłaszać się mogą członkowie rodzin lub opiekunów z terenu powiatu wrocławskiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługa, wzorem poprzednich lat realizowana będzie w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

– Mieszkanie wytchnieniowe oferuje przerwę regeneracyjną dla osób, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością przez 365 dni w roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodziny będą mogły skorzystać z odpoczynku, zebrać siły, by znów móc zająć się tymi, których kochają, a wolny czas przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb i spraw – mówi Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.

– Do dyspozycji podopiecznych są dwa pokoje 2-osobowe, wyposażone w łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i telewizory. Maksymalny okres pobytu w ciągu roku w mieszkaniu wytchnieniowym to 21 dni, okres ten może być podzielony na mniejsze części, minimalny – 3 dni. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności. Ośrodek zapewnia wyżywienie odpowiednie do potrzeb uczestnika. – dodaje starosta.

W przypadku chęci skorzystania z pobytu całodobowego w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków  z Funduszu Solidarnościowego oraz własnych Powiatu Wrocławskiego, dokumenty można składać
w siedzibie PCPR we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 131), jak również w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, ul. Klasztorna 1, 55-080 Małkowice.

Więcej informacji dotyczących pomocy w ramach opieki wytchnieniowej uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu lub pod nr telefonu 71-72-21-860.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content