20 marca rusza rekrutacja do wrocławskich przedszkoli

Mat. Pras.

W środę, 20 marca, rusza rekrutacja do wrocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym roku do elektronicznej rekrutacji dołączyło ok. 50 placówek, w tym trzy nowe, które uruchomione zostaną we wrześniu (przedszkole przy ul. Cynamonowej, ul. Białostockiej i ul. Rajskiej).

W tegorocznej rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przygotowano ok. 6,4 tys. miejsc. W tym 725 w trzech nowych placówkach, które ruszą we wrześniu. W rekrutacji brać udział mogą dzieci urodzone w latach 2018-2022, jak i starsze roczniki posiadające decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego. Mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli – rekrutacje.edu.wroclaw.pl  
W tym roku, po raz trzeci, rekrutacja będzie przebiegać w pełni elektronicznie (rekrutacje.edu.wroclaw.pl). Ważne jest jednak to, by rodzic posiadał aktywny profil zaufany. W innym wypadku wniosek będzie musiał złożyć go osobiście w placówce, co też będzie możliwe.  
Więcej informacji na https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-public/menu/249
Rekrutacja dwuetapowa

Wnioski w elektronicznym systemie rekrutacji można składać od 20 do 26 marca. W tym celu – po zalogowaniu do systemu – należy:

·        podać dane dziecka i rodziców,
·        wybrać trzy przedszkola,
·        zaznaczyć spełniane kryteria,
·        dodać wymagane załączniki,
·        podpisać wniosek profilem zaufanym.

Zaznaczając trzy placówki, jako pierwszą należy wpisać przedszkole, do którego chcemy, aby dziecko dostało się w pierwszej kolejności. O przyjęciu do placówki decyduje liczba punktów rekrutacyjnych. Można je uzyskać m.in. za posiadanie już rodzeństwa w danej placówce, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (kandydata lub jego rodzica) oraz gdy dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica. Także za posiadanie aktywnego statutu w programie Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX.
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-public/menu/254

– Jeśli nie uda się zakwalifikować dziecka do wybranych placówek, rodzicom zaproponowane zostanie miejsce w innym przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli rodzice nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanego miejsca, będą mogli wziąć udział w drugim etapie rekrutacji – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Drugi etap rekrutacji do wrocławskich przedszkoli rusza 5 czerwca, w którym również decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.  

Więcej miejsc w przedszkolach
W latach 2019-2023 we Wrocławiu przybyło ponad 5,2 tys. nowych miejsc przedszkolnych w placówkach publicznych. Od września uruchomione zostaną trzy nowe placówki (łącznie 725 nowych miejsc przedszkolnych).
– Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Każdy maluch znajdzie miejsce we wrocławskiej placówce. W ubiegłym roku w I etapie rekrutacji, blisko 90% spośród dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, dostało się do placówki I wyboru– podkreśla Marcin Miedziński.
Trzy nowe placówki od września
We wrześniu we Wrocławiu otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Cynamonowej (dla 1200 uczniów i przedszkolaków), Przyjazny Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej (dla ok. 1000 uczniów i przedszkolaków) oraz przedszkole i żłobek przy ul. Rajskiej (dla 280 przedszkolaków i dzieci).
Wybrany został także wykonawca na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Placówka ma zostać uruchomiona w 2026 r.
Dodatkowe punkty z Nasz Wrocław MAX
Dodatkowe punkty rekrutacyjne w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można zdobyć  posiadając aktywny status w programie Nasz Wrocław MAX – za co można uzyskać 50 pkt.
W ten sposób miasto chce wyróżnić rodziców, którzy aktywnie biorą udział w kosztach utrzymania miasta. Tzn. rozliczają podatek PIT i mają meldunek stały we Wrocławiu, co jest niezbędne, by posiadać aktywny status Nasz Wrocław MAX. Co dla procesu przygotowania procesu, bowiem po liczbie osób na stałe zameldowanych we Wrocławiu można m.in. dokładniej oszacować niezbędną liczbę miejsc w placówkach oświatowych na terenie danego osiedla.
Punkty także za Nasz Wrocław
Z kolei 30 pkt.w rekrutacji można będzie otrzymać posiadając wyłącznie aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław, czyli za rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu. To kryterium obowiązywało również w ubiegłym roku.
·        Korzyści z programu Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX
Rozliczając podatek we Wrocławiu i będąc zameldowanym w naszym mieście, skorzystamy łącznie z 22 bezpłatnych wejściówek czy zniżek w blisko 80 punktachna terenie miasta. Korzystając z darmowych wejść oraz zniżek z Naszym Wrocławiem MAX – nawet ponad 2700 zł. Uzyskamy też dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content