Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4. jest już gotowe po modernizacji.

Mat. Pras.

Wrocławskie COM-y stają się coraz bardziej dostosowane do dzisiejszych potrzeb mieszkańców.  W naszym mieście już od dłuższego czasu działa punkt Urzędu Miejskiego w centrum handlowym Magnolia Park, a stałe placówki są cały czas rozwijane. Spore zmiany zaszły w budynku przy ulicy G. Zapolskiej 4, gdzie zakończyła się trwająca osiem miesięcy modernizacja. Co się zmieniło?

Nowe stanowiska dla klientów, elektroniczny system kolejkowy z zapowiedziami głosowymi, dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami czy nowoczesna, klimatyzowana sala poczekalni to tylko kilka zmian, jakie zaszły w tym popularnym (i najstarszym) Centrum Obsługi Mieszkańca liczącym niemal 800 m2. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa tego miejsca punkt został wyposażony w nowoczesny system przeciwpożarowy, monitoring, jak również system sygnalizacji włamania i napadu.

Z myślą o dostępie dla wszystkich

Nowoczesne obiekty to takie, które są przystosowane do obsługi wszystkich klientów. Właśnie z taką myślą przeprowadzono prace remontowe, a czego efektem są zainstalowane plany tyflograficzne, zawierające schematy dotykowe dla osób niedowidzących. Dodatkowo petenci z ograniczoną mobilnością zyskali elementy ułatwiające orientację i poruszanie się w strefie ogólnodostępnej. To między innymi kierunkowe ścieżki oraz pola uwagi w posadzce. Z tą samą myślą przebudowano również sanitariaty, z których może skorzystać każdy klient, bez względu na ograniczenia ruchowe.

Sama sala obsługi składa się teraz z poczekalni, która pomieści około pięćdziesięciu klientów, czternastu stanowisk bezpośredniej obsługi mieszkańca oraz jednego stanowiska informacyjnego.

Punkty Urzędu Miejskiego Wrocławia to miejsca, gdzie mieszkańcy załatwiają swoje codzienne, formalne sprawy. Chcemy, aby zawsze odbywało się to sprawnie i w jak najlepszych warunkach. Właśnie dlatego ta modernizacja była dla nas tak istotna. Cieszymy się, że kolejne miejsce jest już dostosowane do dzisiejszych potrzeb i jest w stanie obsłużyć jeszcze większą liczbę klientów – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Ponadto zalety z przeprowadzonych prac zauważą też pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy skorzystają z wyremontowanych pomieszczeń mi.in do przechowywania tablic rejestracyjnych, sortowani dokumentów, archiwum oraz obsługi informatycznej.

Ciągle rosnąca liczba klientów

Tylko w 2023 roku Centra Obsługi Mieszkańca obsłużyły niemal 500 tys. klientów i wydały prawie 550 tys. dokumentów. – Wśród statystyk prym wiedzie placówka Urzędu, która funkcjonuje na terenie Magnolia Park. Forma załatwiania spraw urzędowych przy okazji zakupów bez wątpienia przypadła do gustu mieszkańców, bo tylko tam w ciągu ubiegłego roku zostało obsłużonych ponad 200 tysięcy mieszkańców – mówi Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocawia. Jako drugi na podium znalazł się Urząd przy ulicy G. Zapolskiej, a trzecie i czwarte miejsca przypadły kolejno placówce na Nowym Targu i al. Kromera. 

Tak duże centrum obsługi nie powstało dotąd w żadnym polskim mieście – mówi Włodzimierz Patalas, sekretarz miasta i inicjator stworzenia COM-u poza dotychczasowymi siedzibami urzędu.  – Dzięki uruchomieniu tego punktu znacząco poprawiliśmy dostęp do usług urzędowych dla mieszkańców zachodniej części Wrocławia. Obecnie analizujemy stworzenie w przyszłości jednego, bądź dwóch podobnych COM-ów zlokalizowanych poza centrum miastazdradza Włodzimierz Patalas.

Od 11 wrześnie ub. roku w COM Magnolia Park działa Terenowy Punkt Paszportowy wspomagający pracę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki temu mieszkańcy mogą składać tam wnioski o wydanie paszportu, jak również odbierać same dokumenty. Tylko od września do końca grudnia zrobiło to 5600 osób.

Wydajemy ok. 80 tys. dowodów osobistych, 100 tys. dowodów rejestracyjnych czy ponad 100 tysięcy innych zaświadczeń i informacji. Cieszę się, że zarówno nasi klienci, jak i pracownicy Urzędu zyskali kolejne, nowoczesne i przyjazne miejsce pracy – mówi dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM Wrocławia Bożena Bronowicka.

W COM na ul. Zapolskiej 4 zrealizować można szereg spraw, jak m.in. rejestracji pojazdów, wydania prawa jazdy, dowodu osobistego czy sprawy związane z meldunkiem i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. COM czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.15

Dla klientów chcących załatwić sprawy urzędowe m.in. w weekendy Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolia Park działa w wydłużonych godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 i w soboty od 9.00 do 16.00.

Urząd otwarty na mieszkańców

W mijającej kadencji samorządowej Urząd Miejski Wrocławia pomimo pandemii nie zamknął swoich drzwi dla klientów (co miało miejsce w wielu miastach i miasteczkach). Co więcej, w trakcie pandemii koronawirusa, sprawy np. związane z wyrobieniem dowodu osobistego czy założenia działalności gospodarczej realizowało bardzo wiele osób spoza Wrocławia. Było to związane z faktem zamykania COM-ów w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku. Przed wrocławskimi COM-ami pojawiły się białe namioty, w których klienci oczekiwali na realizację spraw w okienkach. W zmodernizowanym COM na Zapolskiej jest już przestronna poczekalnia, tak by klienci mogli oczekiwać na realizacje usługi w komfortowych warunkach.

W lipcu 2022 roku otwarto pierwsze w Polsce, tak duże, Centrum Obsługi Klienta Centrum Handlowym Magnolia na zachodzie miasta. Natomiast we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, we wrześniu 2023, uruchomiono Terenowy Punkt Paszportowy. Poza sprawami obywatelskimi klienci COM w Magnolii mogą także wyrobić paszport.

Poza analizami nad stworzeniem nowych, fizycznych lokalizacji kolejnych Centrów Obsługi Mieszkańca poza centrum Wrocławia, urzędnicy podejmą się prac, które jeszcze bardziej pozwolą na obsługę mieszkańców w świecie wirtualnym. Dostępna i niezwykle popularna aplikacja miejska Nasz Wrocław mogłaby zostać uzupełniona o kolejne możliwości obsługi mieszkańców.

Mat. Pras.
Mat. Pras.
Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content