KGHM sfinalizował swój debiut transakcyjny na rynku Odnawialnych Źródeł Energii

fot. mat. prasowe KGHM

KGHM dokonał przejęcia 7 kolejnych instalacji fotowoltaicznych finalizując swój debiut transakcyjny na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Pod kontrolą miedziowego giganta znalazł się kompletny portfel elektrowni słonecznych o mocy blisko 50 MW.

– Zakończona przez KGHM transakcja stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji ambitnej strategii transformacji energetycznej. To ważny kamień milowy, kładący podwaliny pod dalszy rozwój własnej bazy wytwórczej miedziowej spółki oraz kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia KGHM od wahań rynkowych cen energii – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych oraz produkcji.

Przejęte aktywa zlokalizowane są w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Za ich wybudowanie odpowiadała firma Projekt Solartechnik wchodząca w skład grupy Grenevia (Famur) i TDJ.

Transformacja energetyczna KGHM Polska Miedź S.A. stanowi obecnie jeden z priorytetów spółki i znajduje odzwierciedlenie w przyjętej Strategii. Miedziowy gigant planuje do 2030 roku zaspokajać 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł (zeroemisyjnych i niskoemisyjnych), a w dalszej perspektywie do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Inwestycje w OZE wzmacniają pozycję KGHM na globalnych rynkach jako lidera nie tylko branży wydobywczej, ale również lidera odpowiedzialności ekologicznej. Transformacja energetyczna bez miedzi nie jest możliwa. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do naszych aktywów również dajemy znak, że zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju – dodał Piotr Podgórski, dyrektor naczelny do spraw transformacji KGHM Polska Miedź S.A.

Realizacja przyjętych założeń nie ogranicza się jedynie do rynku fuzji i przejęć. Ambicje KGHM sięgają znacznie dalej. Firma konsekwentnie rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na własnych gruntach, opracowuje również założenia względem rozwiązań wodorowych.  

KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za niemal 2 proc. krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania, odpowiadający na przyjęte plany rozwoju i modernizacji miedziowego giganta.

Nabyte instalacje fotowoltaiczne zapewnią pokrycie około 2 proc. zużycia energii elektrycznej. Zainicjują również kolejny etap transformacji energetycznej, związany z wdrażaniem nowej struktury integracji aktywów OZE do Grupy Kapitałowej KGHM.

Projekt Solartechnik posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku i poza Polską może pochwalić się portfelem projektów solarnych w Anglii, Francji, Niemczech, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech.

mat. prasowe KGHM

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content