XI nabór na stypendia artystyczne przyznawane przez prezydenta 

Mat. Pras.

„To nieoceniona pomoc dla każdego zaangażowanego artysty” – trwa nabór w konkursie na stypendia artystyczne we Wrocławiu.

Nowy miejski program stypendialny ruszył w 2020 roku. Wśród 207 laureatów dotychczasowych dziesięciu edycji konkursu są m.in. Maciej Bobula, laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, nominowany do Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za debiutancką książkę „Szalejów”, prof. Zbigniew Makarewicz, neoawangardowy rzeźbiarz i performer, czy współtwórca księgarni Tajne Komplety – Karol Pęcherz.

Pierwsze stypendium Prezydenta otrzymałam na projekt literacki, który zatytułowałam „Las zaginionych ludzi”. Po półrocznej pracy, książka została zredagowana i wydana w Wydawnictwie J podkreśla Agnieszka Kłos, dwukrotna stypendystka w dziedzinie literatury za rok 2020 i pierwsze półrocze 2024.Drugie półroczne stypendium Prezydenta przeznaczam na napisanie znacznej części powieści zatytułowanej „Wilczanoc”. Książka opowiada o wydarzeniach grudniowej nocy stanu wojennego we Wrocławiu i w Polsce. Przyznane dofinansowanie pozwala mi w spokoju pracować nad powieścią. To nieoceniona pomoc dla każdego zaangażowanego artysty.

Miasto właśnie rozpoczęło nabór do XI edycji tego konkursu.

Wrocław to obszar styku wielu kultur. To sprawia, że ściąga wybitnych twórców z kraju i zza granicy, ale inspiruje także lokalnych pisarzy czy muzyków. Od lat obserwujemy to zjawisko, inwestując przez ostatnie lata we wrocławską kulturę 896 mln zł. W tej kwocie zawiera się ponad 4 mln zł na trwający już piąty rok program stypendialny dla wybitnych wrocławskich artystów, którzy muszą dzielić swój czas na obowiązki i pracę twórczą. Chcemy jako miasto im to ułatwiać, dlatego cieszę się, że po raz jedenasty możemy wesprzeć artystów wielu dziedzin mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

W najnowszej edycji stypendiów wnioskować o wyróżnienia mogą sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem w kategoriach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr i sztuki wizualne. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W jaki sposób zostać stypendystą prezydenta?

Stypendium wynosi 2500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez sześć miesięcy w drugim półroczu 2024 roku.

Projekt, na który otrzymałem środki, realizuję we własnym zakresie od 2019 roku. Jest to na tyle obszerny materiał, że bez zewnętrznego wsparcia nie dałbym rady poświęcić mu należytej uwagi – o istocie przyznanego w X edycji stypendium opowiada Paweł Starzec, dokumentalista i socjolog.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w XI naborze. Nam, komisji oceniającej projekty artystyczne, za każdym razem towarzyszy pozytywne zaskoczenie nad pomysłowością wrocławskich artystów. A było ich niemało – przez dziesięć edycji poznaliśmy 1331 twórczych koncepcji. Każdy z nich był interesujący i zasługiwałby na osobne omówieniemówi dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia, Jerzy Pietraszek.

Wyróżnienia otrzymują artyści, którzy ukończyli 18. rok życia, a ich miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław lub którzy wprost realizują projekt dotyczący Wrocławia.

Co istotne, Wrocław realizuje drugi (pod względem przyznawanych środków) po Warszawie program stypendialny dla artystów.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem:

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/71121

Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia należy składać do 2 kwietnia 2024 r.

Dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  •  przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”,
  •  przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 czerwca.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content