Co dalej z lekcjami religii w szkołach?

Fot. BP KEP /Konferencja prasowa o nauczaniu religii w szkole (Warszawa, 15.02.2024 r.)

Nauczanie religii w Polsce odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Zmniejszenie liczby godzin może odbyć się jedynie za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego. Zmiany w tym zakresie planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Od dłuższego czasu słyszymy zapowiedzi ze strony przedstawicieli rządu, że nastąpią zmiany w aktualnie obowiązujących zasadach prowadzenia lekcji religii w szkołach. – mówi ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie jest pewnym standardem, zauważa ks. prof. dr hab. Roman Buchta z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Ks. prof. Piotr Tomasik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówi, że każdy związek wyznaniowy w Polsce ma prawo, by organizować w systemie edukacji publicznej lekcje religii. Dziekan wydziału wyjaśnia, jak wygląda stan prawny katechezy.

Nie ma także wątpliwości, kto odpowiada za treści programowe nauczania religii.

Jak wygląda nauczanie z punktu widzenia nauczyciela religii w szkole? To tysiące ludzi, którzy poświęcili swoje życie, studia, nauczając dziś w szkole. Mówi dr Aneta Rayzacher-Majewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Minister edukacji Barbara Nowacka chce ograniczyć lekcje religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Zaznacza też, że takie lekcje powinny odbywać się w salkach katechetycznych, a nie w szkole.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content