Zmiany w Zarządzie ORLEN

Mat. Pras.

Minister Aktywów Państwowych powołał z dniem 6 lutego 2024 r. Pana Witolda Literackiego do Zarządu ORLEN. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podczas dzisiejszego posiedzenia powołała Pana Witolda Literackiego z dniem 6 lutego 2024 roku na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN. Na tym samym posiedzeniu, z obecnego składu Rady Nadzorczej do Zarządu ORLEN na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasu powołania członków Zarządu, oddelegowani zostali: Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka oraz Tomasz Zieliński. Docelowo nowy Zarząd ORLEN zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Uruchomione przez Radę Nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne dotyczy Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatkom i kandydatom Rada Nadzorcza ORLEN opublikuje na stronie internetowej orlen.pl w dniu 14 lutego 2024 roku.

W wyniku podjętych przez Radę Nadzorczą ORLEN decyzji, Zarząd Spółki od 7 lutego 2024 r. będzie pracować w składzie:

Witold Literacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Kazimierz Mordaszewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
Tomasz Sójka, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
Józef Węgrecki, Członek Zarządu
Tomasz Zieliński, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Wcześniej Rada Nadzorcza ORLEN odwołała ze składu Zarządu ORLEN Adama Buraka, Krzysztofa Nowickiego, Roberta Perkowskiego, Piotra Sabata, Iwonę Waksmundzką-Olejniczak.

Pan Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN ORLEN.

W latach 2022 – 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008- 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN SA. W latach 2007 – 2008 – manager ds. podatkowych w RWS Stoen SA. W latach 1999-2007- senior manager ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska Sp. z o.o. W latach 1997 – 1999 zatrudniony był jako konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o.. Od 1991 do 1997 był inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Pan Kazimierz Mordaszewski
Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Związku Młodzieży Demokratycznej. Kontynuował działalność w opozycji demokratycznej w PRL.
Zdobył doświadczenie zawodowe jako aplikant sędziowski, a następnie aplikant radcowski w

Zespole Radców Prawnych, pracując następnie jako nauczyciel akademicki na białostockiej filii Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego.
W 1990 roku zaangażował się w proces tworzenia nowych struktur bezpieczeństwa państwa, obejmując stanowisko dyrektora biura w Urzędzie Ochrony Państwa.
W latach 1997-2001 pełnił funkcję Charge d’affaires w Ambasadzie RP w ZEA, będąc także akredytowanym w Państwie Katar. Po powrocie do kraju, w 2002 roku, otworzył praktykę prawniczą w ramach spółki partnerskiej adwokatów i radców prawnych KMMG Mordaszewski & Gliński.

W 2006 roku dołączył do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie do 2012 r. był dyrektorem Biura Prawnego, a od 2012 do 2015 roku Zastępcą Szefa Agencji.
Kazimierz Mordaszewski był także członkiem Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. oraz w latach 2010-2014 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pan Tomasz Sójka
Profesor nauk prawnych pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowego i nowych technologii. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje ponad sto publikacji w wyżej wymienionym zakresie. Jest autorem 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktorem i współautorem wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego. Uczestniczył także w procesie legislacyjnym wielu ustaw z zakresu prawa gospodarczego. Przez wiele lat pozostawał członkiem European Corporate Governance Institute w Brukseli. Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, gdzie uczestniczył w pracach nad Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii prawnych. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym fuzji i przejęć (M&A). Doradzał w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Jego działalność doradcza skierowana była przede wszystkim do spółek publicznych, zwłaszcza z sektora energetycznego i finansowego. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych, także w charakterze arbitra. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, Instytutu TMC Assera w Hadze oraz Instytutu Маха Plancka w Hamburgu.

Pan Tomasz Zieliński
Ekspert sektora chemicznego z ponad 20-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Orlen Unipetrol a.s, Spolana s.r.o.), w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz na Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych.
Od 2016 roku jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego w Brukseli (CEFIC), gdzie reprezentuje interesy 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Od prawie 10 lat zasiada również w Zarządzie i Komitecie Sterującym Europejskiej Grupy Pracodawców

Przemysłu Chemicznego w Brukseli (ECEG). Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydium Rady i Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Ponadto zasiada w Radach Instytutów Sieci Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych polskich uczelni technicznych, rad programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.
W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie. Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu tejże uczelni. Uzyskał ponadto stopień Master of Business Administration (MBA) University of Illinois at Urbana-Champaign w kooperacji z Politechniką Lubelską. Ukończył m.in. Professional Development Program: Strategic Business Management na Harvard University Extension School oraz kurs Strategies for Sustainability na Stanford University.
Od czerwca 2013 jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – najważniejszej instytucji reprezentującej polski przemysł chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Mat.pras.Orlen.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content