Pracownie artystyczne na nowych zasadach 

Foto: Mat. Pras.

Bardziej przejrzyste zasady przyznawania lokali na działalność artystyczną, nowa oferta kulturalna, pełna współpraca i nowe ścieżki rozwoju – na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będzie procedowany projekt uchwały dotyczący nowych zasad funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu.

Projekt został poprzedzony konsultacjami ze środowiskiem artystycznym, z wykorzystaniem dotychczasowych praktyk i doświadczeń. Dzięki nim udało się wypracować nowe zasady przyznawania pracowni artystycznych. Uchwała zakłada m.in.:
– jasne i przejrzyste kryteria stosowane przez komisję konkursową przy ocenie wniosków, polegające m.in. na ocenie przedstawionego projektu zamierzeń artystycznych oraz znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju kultury Wrocławia;
– udział przedstawicieli środowisk artystycznych i uczelni artystycznych w przydzielaniu pracowni czyli większa rola komisji konkursowej i większa przejrzystość w podejmowaniu decyzji o przyznaniu pracowni;
– kontrolę oraz weryfikację pracowni pod kątem ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem oraz pod kątem realizowania deklarowanej działalności twórczej;
 – okresowość najmu lokali w celu zwiększenia rotacji pracowni i możliwość udostępnienia większej liczbie artystów, skracając jednocześnie okres oczekiwania na ich przyznanie.
– Pracownie artystyczne to wąski, ale ważny wycinek polityki kulturalnej miasta. One, wraz z wprowadzonym przez prezydenta Jacka Sutryka programem stypendialnym dla wrocławskich artystów, są istotnym elementem budowania społecznego kapitału kulturalnego Wrocławia. Dlatego staramy się, aby zagadnienie pracowni widzieć jak najszerzej – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Bartłomiej Świerczewski.
Informacje o kulturze w czasie rzeczywistym, więcej przestrzeni do realizacji zadań artystycznych
W I etapie konsultacji, w którym wzięło udział 92 uczestników
i uczestniczek, wśród głównych potrzeb wskazano konieczność tworzenia
i udostępniania większej liczby lokali oraz miejsc, w których kultura może być tworzona i realizowana.

– Pracownie mają być miejscami widocznymi na mapie Wrocławia – miejscami otwartymi, interdyscyplinarnymi, opartymi na współpracy z lokalnym środowiskiem. Pracownie otwarte to szansa na spotkanie z twórcą i ze sztuką w momencie jej tworzenia. To cenne doświadczenie zarówno dla odbiorcy, jak i artysty utrwalające kapitał społeczny – przekonujez-ca dyr. Wydziału Kultury UM, Dorota Ciastek, odpowiedzialna za projekt.
Artyści zaproponowali również, by informacje o aktualnie dostępnych przestrzeniach były na bieżąco aktualizowane i udostępniane w sieci. W nowym modelu pracownie miałyby być zróżnicowane pod względem rodzaju prowadzonej działalności artystycznej.
– Przede wszystkim oczekujemy weryfikacji, czy z jednej pracowni korzysta więcej niż jeden artysta – mówi anonimowy uczestnik konsultacji.
W drugim etapie o zadanie zapytano artystów młodego pokolenia. Ich zdaniem, trudniej rozpocząć swoją karierę i konkurować z bardziej utytułowanymi i znanymi postaciami świata sztuki. Jednocześnie jest to dla nich motywacja do dalszego działania i rozwoju.
– Zdajemy sobie sprawę, że liczba lokali przeznaczonych na pracownie jest ograniczona, dlatego tym bardziej należy wprowadzić sprawiedliwe
i przejrzyste kryteria, na podstawie których danemu artyście zostanie przypisany lokal. Dla przykładu, konieczne jest określenie, jaką wartość chciałby dany artysta wnieść do lokalnej społeczności
 – tłumaczą młodzi artyści.
Funkcjonowanie lokali artystycznych w przyszłości
Docelowy model funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu ma się oprzeć na czterech głównych modelach:
·        Tryb konkursowy opisany w uchwale – artyści będą mogli korzystać z lokali przyznawanych nawet na 10 lat, z możliwością wydłużenia tego okresu. Pierwszy konkurs zostanie niebawem ogłoszony;
·        Tryb dla NGO – część artystów działa jako organizacje pozarządowe. Miasto zachęca, by jako NGO występowali o przyznanie pracowni na różne okresy w trybach przewidzianych dla trzeciego sektora.Więcej o tym na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/ngo;
·        Pracownie z zasobów lokali użytkowych Gminy –  na podstawie przeprowadzonego przetargu lub konkursu, lokale wynajmowane będą artystom, którzy już prowadzą działalność gospodarczą.
·        „Otwarte pracownie – otwarta sztuka” – artyści realizujący formułę otwartych przestrzeni dla szerokiego grona odbiorców będą mogli korzystać z zasobów lokali miejskich na preferencyjnych warunkach.
·        Artystyczny hub – ośrodek artystyczny prowadzony przez instytucje kultury lub organizacje pozarządowe. Ta oferta kierowana będzie  do poczatkujących twórców, różnych dziedzin sztuki. Jedną z przestrzeni branych pod uwagę jako tzw. hub center jest dawna zajezdnia tramwajowa przy ul. Legnickiej. To najbardziej skomplikowany proces, którego realizacja wymaga wcześniejszego pozyskania środków lub partnera.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content