Asystentura osób starszych – rozstrzygnięcie konkursu

mat. prasowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2024 roku. Celem konkursu było wyłonienie i sfinansowanie działań podejmowanych na rzecz aktywizacji i wsparcia dolnośląskich Seniorów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiek powoduje pewne ograniczenia, dlatego podejmujemy działania, które odpowiadają na potrzeby osób starszych. Chcemy ułatwić seniorom aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wyłonionych zostało 8 realizatorów, którzy otrzymają dotację w wysokości maksymalnie 200 tyś. zł. Łącznie na ten cel Samorząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 1,5 mln zł.

W ramach konkursu podejmowane będą działania polegające na udostępnianiu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego. Przykładami takich działań może być pomoc w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach. Wsparcie w spędzaniu czasu wolnego, podczas zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Działania te mogą mieć również formę opieki wytchnieniowej, czyli czasowej usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną, udzielanej w zastępstwie za osobę, która na co dzień sprawuje taką opiekę. W tym czasie stały opiekun może załatwić swoje prywatne sprawy, takie jak wizyta u lekarza, załatwienie spraw urzędowych, albo może przeznaczyć ten czas na wypoczynek.

Adresatami konkursu były organizacje pozarządowe oraz podmioty, które prowadzą działalność statutową na rzecz seniorów lub osób z niepełnosprawnościami (w szczególności przy niepełnosprawności  związanej z wiekiem).

Poniżej znajduje się lista podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie:

OferentNazwa własna zadania (oferenta)Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
Fundacja „Eudajmonia”Asystencja osób starszych 2024- powiat polkowicki, lubiński, głogowski200 000,00  
Fundacja „Promyk Słońca”Asystent Osoby Starszej 2024200 000,00  
Fundacja Moderna
Fundacja Wytwórnia Szans
Niezależny senior – Asystent osoby starszej 2023115 000,00  
Fundacja „TYMONIX”„Pomagamy profesjonalnie – asystentura osób starszych w 2024 r.”200 000,00  
Fundacja Byś Kolorowo ŻyłUsługi asystenckie dla seniorów194 100,00  
Karkonoski Sejmik Osób NiepełnosprawnychKARKONOSKA ASYSTENTURA NA BIS191 760,00  
Fundacja ImagoAsystentura osób starszych – Subregion Południowy198 950,00  
Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK„Asystent Seniora na to jest zawsze dobra pora” – asystent osoby starszej w powiecie Dzierżoniowskim oraz Oleśnickim”200 000,00  

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content