Kurs nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. w Archidiecezji Wrocławskiej

Fot. pwt.wroc.pl

Trwa nabór zgłoszeń na kurs przygotowawczy do pełnienia zadania nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Kurs rozpocznie się Mszą świętą w sobotę 10 lutego o godzinie 9:00 w Katedrze Wrocławskiej.

Kandydaci zgłaszani do zadania nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej winni spełniać następujące wymagania:

‐ wiek: 25 – 65 lat.

‐ posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia (nie przyjmuje się osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym).

‐ kandydat winien odznaczać się wzorowym życiem moralnym, zaangażowaniem w życie parafii oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

Księży Proboszczów prosi się o zgłaszanie kandydatów, wnosząc prośbę do Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego o przyjęcie kandydata na kurs przygotowawczy do zadania nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej i o ustanowienie kandydata po ukończeniu kursu nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Do prośby należy załączyć opinię – świadectwo moralności o kandydacie. Dla każdego kandydata z danej parafii należy przygotować osobne pisma.

Spotkania będą odbywać się w soboty w godz. 9:00-16:00, w następujące soboty: 02.03.2024; 16.03.2024; 06.04.2024 r.; 20.04.2024 r.; 18.05.2024 r.; 08.06.2024 r.; 15.06.2024 r. (promocja). Kandydat jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

Kandydatów można zgłaszać pocztą elektroniczną, podając imię i nazwisko kandydata i nazwę parafii, na adres: pawel.cembrowicz@archidiecezja.wroc.pl Opłata za kurs wynosi 350 zł i powinna być uiszczona na pierwszym spotkaniu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content