Otwarcie pierwszej Poradni Prehabilitacyjnej we Wrocławiu

Foto: Mat. Pras.

W Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ul. Grabiszyńskiej 105, otwarto pierwszą Poradnię Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego we Wrocławiu. Zadaniem specjalistów poradni będzie odpowiednie przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia komplikacji w trakcie leczenia, skrócić czas hospitalizacji, a co za tym idzie, przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Pacjent będzie objęty opieką poradni już w momencie diagnozy, a czas do rozpoczęcia leczenia będzie maksymalnie wykorzystany na wzmocnienie fizyczne i psychiczne.

Opieką poradni będą objęci jedynie pacjenci DCOPiH, zwłaszcza osoby z diagnozami nowotworów płuc oraz głowy i szyi. Z biegiem czasu zakres opieki zostanie rozszerzony na kolejne grupy pacjentów. Kierowanie do poradni będzie odbywać się za pośrednictwem lekarzy prowadzących.

– W najlepszych ośrodkach chirurgicznych prehabilitacja stała się nieodłącznym elementem strategii przygotowania pacjentów do leczenia – mówi prof. Tomasz Banasiewicz.

– Jej znaczenie jest tak istotne, że zdarza się, przesuwać termin zabiegu chirurgicznego, aby skutecznie przygotować pacjenta do zabiegu – dodaje prof. Tomasz Banasiewicz.

– Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów DCOPiH – mówi dr Bartosz Bieżyński.

– Z czasem planujemy objąć opieką poradni wszystkich pacjentów naszego szpitala – wyjaśnia Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa DCOPiH. – Odpowiednie przygotowanie do leczenia jest kluczowym elementem w walce z chorobą. Otwarcie Poradni Prehabilitacyjnej w DCOPiH to istotny krok w podnoszeniu jakości leczenia.

W przygotowaniu do leczenia onkologicznego pacjentów wspierać będą dietetycy, fizjoterapeuci oraz psychologowie. Dodatkowo chorzy otrzymają poradnik prehabilitacyjny, który zawierać będzie informacje na temat skutecznego wykorzystania czasu przed planowanymi zabiegami. 

Leczenie onkologiczne jest ogromnym obciążeniem dla organizmu, dlatego odpowiednie przygotowanie jest istotne dla skuteczności terapii. Badania potwierdzają, że stan odżywienia pacjenta, aktywność fizyczna, porzucenie nałogów i opieka psychologiczna realnie wpływają na poprawę wyników leczenia. 

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta do leczenia, operacji, ale tak naprawdę do każdej terapii. To standard leczenia stosowany na świecie od wielu lat, a w Polsce propaguje ją od 2020 roku prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, wybitny chirurg, współtwórca koncepcji poradni. W Polsce powstało już 20 Poradni Prehabilitacji, skupiających się na przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego.

Mat. Pras. /Inf. Wł.

Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content