Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku

Mat. Pras.

Rusza nabór wniosków do Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Program polega na udzieleniu gminom i powiatom dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań będących inicjatywą rad seniorów. Pula wsparcia, którą Samorząd Województwa przeznacza na ten cel to 500 tyś. zł.

– Rady Senioralne odgrywają ważną rolę w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki senioralnej. Wspieramy seniorów, dostrzegamy ich potrzeby oraz podejmujemy działania służące ich integracji. Jednym z tych działań jest Program Wsparcia Rad Seniorów – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Celem Programu Wsparcia Rad Seniorów jest wymiana dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w środowisku lokalnym, budowanie, rozwój oraz opracowanie strategii polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje liczne projekty, które są skierowane do seniorów, takie jak: usługi asystenta, Dzienne Domy Opieki Medycznej, działania integrujące oraz podnoszące kompetencje. Oddziaływanie poprzez gminne i powiatowe rady seniorów ma znaczący wpływ na aktywność osób starszych, a tym samym przeciwdziałanie zjawiskom wykluczającym tę grupę społeczną.

Wsparcie finansowe w ramach Programu jest przeznaczone dla gmin lub powiatów z terenu województwa dolnośląskiego, przy których została powołana rada seniorów.

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł na funkcjonowanie rady seniorów. Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny finansowy na poziomie minimum 20% wnioskowanej dotacji.

Do wniosku należy dołączyć uchwałę intencyjną gminnej lub powiatowej rady seniorów potwierdzającą uczestnictwo rady seniorów w opracowaniu koncepcji zaplanowanych działań w ramach Programu.

Termin składania wniosków trwa od 26.01.2024 r. do 16.02.2024 r.

W poprzedniej edycji programu dotacje otrzymały 33 samorządy na łączną kwotę 282 tyś. zł. Dzięki dofinansowaniu odbyły się takie wydarzenia jak Gminny Piknik Senioralny w Złotym Stoku, warsztaty z emisji głosu i autoprezentacji w powiecie karkonoskim, II Forum Seniorów Jeleniej Góry, organizacja senioralnej kawiarenki w Złotoryi, udział w Igrzyskach Sportowych Seniorów ze Świdnicy.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content