Niskie temperatury groźne dla osób bezdomnych

Fot. MOPS we Wrocławiu

Niskie temperatury za oknem powodują, że dłuższe przebywanie na otwartej przestrzeni może nieść zagrożenie dla życia i zdrowia. Służby miejskie regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności.

We Wrocławiu jest obecnie 829 osób doświadczających bezdomności, większość z nich (574) to mężczyźni. –Nie bądźmy obojętni, gdy zauważymy kogoś w potrzebie. – mówi Anna Bytońska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Oprócz noclegowni i ogrzewalni, we Wrocławiu można skorzystać z jadłodalni, łaźni Caritas czy punktu wydawania odzieży na Ostrowie Tumskim – dodaje ks. Dariusz Amrogowicz, szef Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W okresie jesienno-zimowym pracownicy MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej patrolują miasto, rozmawiają z osobami w kryzysie, zachęcają do skorzystania z pomocy systemowej, rozdają samopodgrzewające posiłki i informatory z adresami placówek.

Ponadto na ulice miasta codziennie wyjeżdża Streetbus – czyli autobus dla potrzebujących. W środku można zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc medyczną a także porozmawiać ze streetworkerami.

Przystanki na trasie Streetbusa

 • 20.00 – 20.25 ul. Sieradzka (postój)
 • 20.35 al. Hallera (przystanek na życzenie)
 • 20.40 FAT (przystanek na życzenie)
 • 20.42 – 21.12 ul. Bzowa przy Centrum Historii Zajezdnia (postój)
 • 21.19 pl. Orląt Lwowskich (przystanek na życzenie)
 • 21.30 Galeria Dominikańska (przystanek na życzenie)
 • 21.40 pl. Grunwaldzki (przystanek na życzenie)
 • 21.45 – 22.15 Katedra (postój)
 • 22.20 ul. Kościuszki/ ul.Pułaskiego (przystanek na życzenie)
 • 22.30 – 23.00 ul. Sucha (postój)
 • 23.15 – Ogrzewalnia, róg Zaporoskiej i Gajowickiej

Zob. też:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content