Monika Kozłowska-Święconek: Czekamy na rozmowy z PKP PLK

fot. Radio Rodzina

Wrocławski węzeł kolejowy trafił w zeszłym roku na listę rezerwową projektów do realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. Nie powstało jeszcze studium wykonalności, kluczowy dokument stanowiący o kierunkach rozwoju kolei w regionie i aglomeracji.

W 2019 roku PKP PLK S.A., PKP S.A., samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Miasta Wrocław podpisali list intencyjny dotyczący rozwoju wrocławskiej infrastruktury kolejowej. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności dla kluczowych odcinków linii kolejowych. Ich zakończenie zaplanowano na koniec 2023 roku. Studium to ma wytyczyć kierunki rozwoju i stanowić podstawę do kolejnych etapów planowania.

Problem w tym, że dokumentu wciąż nie ma. – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia.

Planowane zmiany dotyczą rozbudowy estakady przy Wrocławiu Głównym, dobudowy toru na Towarowej Obwodnicy Wrocławia czy uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich. –Ten dokument miał zawierać m.in. temat Dworca Świebodzkiego, nowe łącznice, dobudowę 4 toru wzdłuż nasypu kolejowego przy Dworcu Głównym. – dodaje dyrektor.

Jedyny projekt, który „ruszył” to towarowa obwodnica Wrocławia. Zasugerowaliśmy przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie. – zaznacza Monika Kozłowska-Święconek.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z PKP i jej jednostkami, po to, żeby w realnej przyszłości rzeczywiście wpleść kolej w strukturę miasta i aglomeracji.– czytamy w komunikacie przygotowanym przez miasto.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content