Ponad 130 mln zł na inwestycje edukacyjne w 2024 r. 

Foto: Mat. Pras. SP 98 ul. Sycowska

Ponad 130 mln złotych przeznaczonych zostanie w tym roku na budowy i kompleksowe przebudowy wrocławskich szkół, przedszkoli oraz towarzyszącej im infrastruktury sportowej. To inwestycje, które zakończą się lub rozpoczną w 2024 r.

Mówi Monika Dubec z UM Wrocławia.

– Największą, a zarazem najdroższą inwestycją, którą oddamy w tym roku będzie zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cynamonowej – dodaje Monika Dubec.

Mat. Pras. Zespół Szkolno-Przedszkolnyt ul. Cynamonoiwa – wizyalizacje

– Wiemy też, że m.in. z powodu kumulacji roczników, które w ostatnich dwóch latach poszły do szkół ponadpodstawowych, rozbudowy i przebudowy wymaga wiele tego typu placówek. To również uwzględniliśmy w najbliższych planach inwestycyjnych – mówi Jacek Sutryk.
Kluczowym zadaniem edukacyjnym w tym roku będzie także wybranie wykonawcy i rozpoczęcie budowy (trwa przetarg) nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Placówki dla tysiąca uczniów i 200 przedszkolaków.

– Te wszystkie inwestycje są niezbędne, by zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki nauki i pracy. Oczywiście wszystkie te zadania realizowane są zawsze we współpracy i po uzgodnieniach z dyrektorami placówek – podkreśla Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Ponad 2,3 mld zł na edukację w 2024 r.
W bieżącym roku wydatki na wrocławską oświatę sięgną łącznie 2,33 mld zł, co stanowi 1/3 miejskiego budżetu. Subwencja pokryje niewiele ponad 50% tej kwoty. To oznacza, że miasto – kolejny rok z rzędu – do rządowej dotacji z własnych pieniędzy dołoży ok. 1 mld zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji, a także bieżące utrzymanie placówek oraz ich remonty czy przebudowy.

Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich przedszkoli (plan wydatków 2024 – ok. 13,5 mln)
Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:
·        przebudowa i remont bloku żywienia wraz z remontem stropodachu w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej – realizacja w latach 2023 – 2024
·        zagospodarowanie terenu wraz z przebudową i remontem placu zabaw przy Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej – realizacja w latach 2023 – 2024
Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:
·        przebudowa i remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej – realizacja w roku 2024  
·        zmiana źródła ogrzewania w Przedszkolu nr 3 i 109 przy ul. Nowowiejskiej – realizacja w roku 2024
·        naprawa elementów ogrodzenia oraz drogi o nawierzchni z kostki granitowej przy Przedszkolu nr 34 przy ul. Gdańskiej 26 – realizacja w roku 2024
Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich szkół podstawowych (plan wydatków 2024 – ok. 69 mln)
Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:
·        Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej do osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów p.poż. – realizacja w latach 2023-2024
·        Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 26 przy ul. Cynamonowej 40 wraz z budową dróg na osiedlu Lipa Piotrowska – realizacja w latach 2022-2024
Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:
·        budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – realizacja  w latach 2024 – 2026
·        wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku głównego i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego – realizacja w roku 2024
·        przebudowa / remont i docieplenie dachu nad budynkiem głównym oraz dwoma salami gimnastycznymi w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210 – realizacja w latach 2024- 2025
·        dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej do przepisów ppoż – realizacja w latach 2024 – 2025
·        rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej – realizacja w latach 2024–2026
Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich szkół ponadpodstawowych (plan wydatków 2024 – ok. 35,6 mln)
W najbliższych latach planowana jest rozbudowa m.in. LO nr III przy ul. Składowej. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs na koncepcję zadania. M.in. rozbudowany ma zostać blok sportowy oraz utworzone nowe gabinety i pracownie lekcyjne. Na nowo zagospodarowany zostanie też teren na zewnątrz placówki.
– Czekamy na rozbudowę naszego liceum, ona jest naprawdę potrzebna. Jesteśmy szkołą bardzo popularną wśród młodzieży. Od 20 lat znajdujemy się w Rankingu Perspektyw w czołówce szkół średnich w Polsce. W ostatnim naborze do szkoły kandydowało blisko 140 laureatów olimpiad przedmiotowych, a warto nadmienić, że było 160 wolnych miejsc – opowiada Tomasz Cygal, dyrektor III LO we Wrocławiu.
Obecnie LO nr III korzysta z sal pobliskiej SP nr 58, w których prowadzone są niektóre lekcje.
Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:
·        przebudowa VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hutniczej – częściowa termomodernizacja ścian i stref wejściowych budynku dydaktycznego oraz opracowanie koncepcji rozbudowy o skrzydło sportowo – dydaktyczne – realizacja w latach 2023 – 2024
·        przebudowa i remont budynku VIII LO przy ul. Jantarowej – realizacja w latach 2023 – 2024
·        utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu – realizacja w latach 2023-2024
·        utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – realizacja w latach 2023-2024
Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:
·        remont i przebudowa części przyziemia dla potrzeb zwiększenia zaplecza bloku sportowego  oraz  dostosowanie do przepisów sanitarno – epidemiologicznych i ppoż  Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej – realizacja w latach 2024 – 2025
·        opracowanie koncepcji konkursowej na rozbudowę III LO przy ul. Składowej – realizacja w roku 2024
·        przebudowa i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej (kolejny etap) – realizacja w roku 2024
·        przebudowa i remont Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej – realizacja w latach 2024 – 2025
·        przebudowa i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej – realizacja w roku 2024  
·        dostosowania Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu do wymogów ochrony p. pożarowej oraz  przebudowa instalacji sanitarnych (kolejne etapy) – realizacja w roku 2024
·        dostosowanie budynku Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej  do wymogów p.poż. – realizacja w roku 2024
·        dostosowanie budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej do wymogów p.poż.- realizacja w roku 2024
·        przebudowa i remont sanitariatów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących przy ul. Drukarskiej 50 – realizacja w latach 2024 – 2025

Infrastruktura sportowa przy miejskich placówkach oświatowych
Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach (plan wydatków 2024 – 4,6 mln)
Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:
·        renowacja nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego – realizacja w roku 2024
·        przebudowa boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej 36/38 – realizacja w roku 2024
·        przebudowa terenów sportowych  dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21 – realizacja  w roku 2024
·        przebudowa boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej 38 – realizacja w latach 2024 – 2025
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych  (plan wydatków 2024 – 8,4 mln)
Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:
·        przebudowa zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej – realizacja w latach 2024-2025
·        przebudowa i remont zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Worcella – realizacja w latach 2024-2025
·        przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28– realizacja w latach 2024 – 2025
Za przeważającą większość inwestycji odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM).

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content