Ze starym rokiem… nowym krokiem. Nowe postępowanie na autobusowe linie AGLO

Foto: Mat. Pras.

Nowoczesne i fabrycznie nowe autobusy (wśród nich zeroemisyjne) oraz możliwość zakupu biletu w kasowniku w pojeździe – między innymi takie rozwiązania czekają pasażerów komunikacji miejskiej podróżujących autobusami linii 9xx łączącymi Wrocław z Czernicą, Długołęką i Wisznią Małą. Wrocław rozpisał właśnie ponowny przetarg.

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia ponowił przetarg na „świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica”.

Mówi Tomasz Sikora z UM Wrocławia.

– Wszystkie pojazdy będą fabrycznie nowe, klimatyzowane i niskopodłogowe – podkreśla Tomasz Sikora.

– Komunikację aglomeracyjną traktujemy kompleksowo i poważnie, dlatego stale inwestujemy w jej rozwój. Bardzo się cieszę, że tak dobrze przebiega nasza współpraca z większością gmin w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Sprawna komunikacja zbiorowa w aglomeracji służy nam wszystkim – wrocławianom i mieszkańcom okolicznych gmin. Dlatego z moimi kolegami, włodarzami gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica wpisaliśmy w warunki przetargu założenia, by każdy z pojazdów był komfortowy dla pasażerów i kierowców oraz nowoczesny na miarę XXI wieku. Poza tym, że wszystkie pojazdy maja być klimatyzowane i niskopodłogowe, zostaną wyposażone również m.in. w gniazda USB, a także – co szczególnie ważne – w defibrylator AED – komentuje prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia, aktualnie przetarg obejmuje cztery zadania: na 17 linii podmiejskich 9xx łączących Wrocław z Wisznią Małą, Długołęką i Czernicą (w tym na 5 całkowicie nowych tras) oraz na 9 linii miejskich – dziś obsługiwanych przez MPK Wrocław oraz jego podwykonawcę.

– Podzieliliśmy postępowanie na cztery, a nie jak dotychczas na dwa zadania. Zakładamy, że wprowadzone zmiany zachęcą większą liczbę przewoźników do udziału i tym samym zwiększy się szansa na pozytywne rozstrzygnięcie tego postępowania – wyjaśnia Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Autobusy na miarę XXI wieku

Wszystkie podstawowe pojazdy będą fabrycznie nowe, klimatyzowane i niskopodłogowe, we wszystkich będzie można podładować komórkę czy laptop oraz skorzystać z ogólnodostępnego WIFI. Co szósty z nich będzie zeroemisyjny. Dodatkowo, autobusy będą posiadały szereg udogodnień dla pasażerów o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Łącznie w ciągu 6 lat – na taki okres został rozpisany przetarg – wykonają one ponad 38 mln wozokilometrów po drogach Wrocławia i aglomeracji.

W porównaniu do poprzedniego postępowania, zmieniono wymóg dotyczący wielkości autobusów zeroemisyjnych. Mogą to być także autobusy solo, nie muszą być to pojazdy przegubowe. Priorytetem jest, by przewoźnicy zapewniali na te bardziej obciążone kursy pojazdy przegubowe. Mniej istotne jest, jaki będą miały napęd. Ważne by w całej flocie był odpowiedni, wymagany przepisami udział pojazdów zeroemisyjnych. Zmianie uległ także zapis dotyczący autobusów zastępczych i dodatkowych – obecnie NIE BĘDĄ to musiały być każdorazowo fabrycznie nowe pojazdy.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na linie aglomeracyjne?

Przewoźnicy wyłonieni w postępowaniu przetargowym przeznaczą do obsługi linii łącznie 91 fabrycznie nowych autobusów. Na ich dostarczenie oraz rozpoczęcie świadczenia usług będą mieli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. To oznacza, że jeśli uda się zamknąć wszystkie formalności w najbliższych kilku miesiącach, nowe pojazdy wyjadą na ulice aglomeracji na początku 2025 roku. Przewoźnicy mogą składać oferty do 31.01.2024 do godziny 10:00.

Urbancard w aglomeracji

Autobusy o numerach 9xx są liniami miejskimi – strefowymi, kursującymi pomiędzy Wrocławiem, a gminami ościennymi (Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka). 

– Aby korzystać z większości tych linii (wyjątek stanowi 7 z 27 linii do Czernicy i Kątów Wrocławskich objętych pilotażem Urbancard), na razie pasażerowie muszą posiadać bilety jednorazowe zakupione u kierowcy autobusu lub lokalne EM-karty. Od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowych, wybranych w przetargu operatorów, na liniach objętych tym postępowaniem również wprowadzimy system Urbancard. To ważny krok w integracji transportu zbiorowego w aglomeracji – dodaje  Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

System Urbancard będzie sukcesywnie rozszerzany także na inne linie 9xx obsługujące pozostałe gminy. 

Wrocław spodziewa się większego zainteresowania kontrahentów uczestnictwem, niż miało to miejsce w pierwszym nierozstrzygniętym podejściu jesienią 2023 roku. Przewoźnicy dopytują się o przetarg. Jednocześnie przewóz pasażerów jest i będzie zapewniony. Mieszkańcy nie muszą się obawiać, bo urzędnicy są gotowi na rozwiązanie przejściowe. 

Co oznacza „rozwiązanie przejściowe”? Że świadczenie odbywa się na podstawie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami. W listopadzie 2023 zakończyły się negocjacje z operatorami zainteresowanymi świadczeniem usług na liniach aglomeracyjnych łączących Gminę Długołęka i Wisznia Mała z Wrocławiem. W wyniku negocjacji został wprowadzony szereg zmian względem obecnych umów przewozowych. 

Oto ważniejsze:

– prezentacja wszystkich linii aglomeracyjnych 9xx na jednej wspólnej mapie geolokalizacji pojazdów;

– ujednolicenie prezentowanej na LCD informacji pasażerskiej na wzór linii 908 i 930;

– wprowadzenie autobusu typu midi do obsługi wybranych kursów linii 930;

– zwiększenie liczby autobusów przegubowych z 4 do 6, w tym wprowadzenie 2 autobusów z normą Euro 6;

– obsługa większości kursów linii 931 w dni robocze przez autobusy w 100% niskopodłogowe, wyposażone w system asystenta skręcania zwiększający bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg;

– wycofanie z obsługi najstarszych autobusów niskowejściowych marki SOR;

– wymiana starych kas fiskalnych na nowe z łatwiejszym systemem płatności bezgotówkowych.

Zmiany będą wprowadzane systematycznie w okresie od 2 stycznia do 1 kwietnia 2024 roku.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content