Budżet Wrocławia na rok 2024 przyjęty

Fot. wroclaw.pl

Rada Miejska Wrocławia przyjęła budżet na przyszły rok. Zakłada on rekordowe wydatki na rzecz mieszkańców na poziomie 7,2 mld zł oraz 6,78 mld zł dochodów. Deficyt budżetowy wyniesie w przyszłym roku 425 mln zł, ale nadwyżka bieżąca – 144 mln zł. Miasto planuje także kolejne, duże inwestycje.

Plan budżetowy miasta na przyszły rok jest konsekwencją zewnętrznych czynników. Z jednej strony to kwestia niekorzystnych reform podatkowych – Wrocław od 2019 roku odnotował ubytek dochodów w wysokości 1,75 mld. Na wyższe wydatki bieżące wpływa z kolei inflacja (15% za I półrocze 2023 r.). Wrocław, podobnie, jak inne samorządy, wciąż czeka na pieniądze z KPO oraz fundusze unijne dla Polski.
– Jesteśmy gotowi, by aplikować o te środki. Co z pewnością będzie wiązało się ze zmianami uchwalanego dziś budżetu w ciągu roku. Mimo tego nie rezygnujemy z nowych inwestycji. W budżecie zarezerwowaliśmy pierwsze środki m.in. na budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej– mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Przyszłoroczne dochody wyniosą 6,78 mld złotych. Głównym źródłem będą dochody własne. To przede wszystkim: 830 mln zł wpływu z podatków, 634 mln zł – z opłat oraz 406 mln zł z usług. 2,37 mld zł to planowane dochody z PIT i CIT.
– To kwota wyższa niż w 2023 r., ale nadal nieproporcjonalna do liczby podatników rozliczających PIT we Wrocławiu. Dlatego liczymy na stosowne zmiany w systemie podatkowym – podkreśla Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia.

Przyszłoroczne wydatki Wrocławia wyniosą 7,2 mld złotych. Wydatki bieżące (6,18 mld zł) wzrosną względem planu na 2023 r. o 944 mln zł – czego efektem jest między innymi inflacja. Nadwyżka bieżąca, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniesie 144 mln zł. Deficyt – 425 mln zł. Jest on o ponad 390 mln zł niższy, niż w 2023 r. Dochody per capita (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) mają w przyszłym roku wynieść 10 055 zł. Są wyższe od zeszłorocznych o 1760 zł.

W budżecie, w ramach autopoprawki przyjęte zostały realizacje zaproponowane przez klub Platformy Obywatelskiej (40 zadań) oraz radnych Lewicy (5 zadań). Pozostałe poprawki zostały odrzucone. Tylko te, spełniające wymogi formalne, kosztowałyby łącznie 600 mln zł w perspektywie kolejnych lat.

Ponad 2 miliardy zł na edukację

Zadania związane z oświatą, wychowaniem i edukacyjną opieką wychowawczą wyniosą w przyszłym roku 2,33 mld zł. To blisko jedna trzecia budżetu miasta.
– Wrocław wciąż dopłaca do oświaty, ponieważ niewystarczająca jest rządowa subwencja oświatowa. W przyszłym roku wyniesie dla Wrocławia 1,25 mld zł– mówi Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia.
Wydatki na oświatę to przede wszystkim pieniądze przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji.

Budowy i remonty placówek oświatowych będą w przyszłym roku kosztować ponad 125 mln złotych. W budżecie zapisanych zostało 11 milionów złotych na budowę nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Na początku grudnia ogłoszono przetarg na realizację budynku dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. W przyszłym roku kontynuowana będzie też m.in. budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej na Lipie Piotrowskiej. Rozbudowana zostanie także szkoła podstawowa nr 6 przy ul. Gorlickiej.

Nowe inwestycje i kontynuacja dotychczasowych

Zadania związane z transportem i łącznością to druga największa kategoria wydatkowa w przyszłorocznym budżecie – łącznie: 1,34 mld zł. Budżet inwestycyjny wyniesie 940 mln zł z szansą na jego powiększenie o finansowanie zewnętrzne – z pieniędzy z KPO oraz funduszu spójności.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także kontynuację finansowania budowy Alei Wielkiej Wyspy. Nowa trasa będzie już w sobotę (23 grudnia), ale prace wykończeniowe zakończą się już w 2024 r. W budżecie zarezerwowano na tę inwestycję 60,7 mln zł, a łączny koszt inwestycji to 263 mln zł.

Trwa także remont ul. Pomorskiej, na którą w budżecie przeznaczono 50,9 mln zł. Inwestycja łącznie będzie kosztować 68 mln zł i zostanie oddana do użytku w drugim kwartale 2024 roku. 36,5 mln zł zarezerwowano na realizację pierwszego etapu TAT na Jagodno, czyli wydzielonej trasy autobusowej. Realizacja ruszyła we wrześniu i potrwa do wiosny 2025 roku. W budżecie zapisano także 30,7 mln zł na przebudowę ul. Wilkszyńskiej i Marco Polo oraz budowę drogi od ul. Kupieckiej do Jutrzenki. Miasto zaplanowało również 16,1 mln złotych na pierwszy etap rewaloryzacji Bastionu Sakwowego, który zostanie zakończony w przyszłym roku. Inwestycja kosztować będzie łącznie 27 mln zł.

Ponad 65 mln złotychzostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury drogowej. To m.in. remont ul. Pawiej oraz dwóch fragmentów ul. Dolnobrzeskiej – od Krępickiej do Błońskiej oraz od Średzkiej do Krępickiej. Remont kapitalny czeka również most Piaskowy czy konstrukcję estakad przy Jana III Sobieskiego. W przyszłym roku zaplanowano także kolejne remonty torowisk: m.in. przy ul. Szczytnickiej oraz ul. Powstańców Śląskich (od ul. Piłsudskiego do Swobodnej). Program modernizacji torowisk będzie kosztował w przyszłym roku ponad 47 mln zł.

Wiele zadań będzie w przyszłym roku realizowanych z inicjatywy samych mieszkańców. Zadania wybrane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego i Programu Inicjatyw Lokalnych będą łącznie kosztowały 73,8 mln złotych.

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

W 2024 r. wydatki na ten cel wyniosą łącznie 726 mln zł, czyli 10% budżetu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowych zadań związanych z rozszczelnieniami miejskich przestrzeni – tak, by móc ubiegać się o zewnętrzne dofinansowania na te realizacje. We przyszłym roku we Wrocławiu pojawią się również kolejne nasadzenia i zakończy się zazielenianie placu Nowy Targ. Trwa także wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne. To łącznie blisko 74 mln zł na prace w zasobie komunalnym oraz dotacje do 8 tys. dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu KAWKA Plus. Do tej pory dzięki miejskiemu programowi usunięto od 2019 roku łącznie 12 tys. pieców węglowych.

Pomoc społeczna i gospodarka mieszkaniowa

Wrocław planuje przeznaczyć w przyszłym roku 642 mln zł na pomoc, politykę społeczną oraz rodzinę. To 9% procent budżetu. Miasto realizuje liczne programy społeczne, zdrowotne i profilaktyczne, takie jak: promocja szczepień przeciwko grypie oraz HPV, programy profilaktyki raka piersi i chorób serca czy program leczenia niepłodności metodą in vitro. To także pieniądze przeznaczone na dofinansowanie miejsc w żłobkacho raz zasiłki socjalne dla podopiecznych MOPS.

Mieszkania komunalne, kultura i sport

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w przyszłym roku zarezerwowano 465 mln zł (6% budżetu). Blisko 61 mln złotych zostanie przeznaczonych na rewitalizacje komunalnego zasobu mieszkaniowego. To także pieniądze na rewitalizację miejskich podwórek. W przyszłym roku miasto na zadania związane z administracją publiczną przeznaczy 443 mln zł. Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zarezerwowano 216 mln zł. To między innymi środki na bieżące utrzymanie 25 instytucji kultury. Na kulturę fizyczną przeznaczonych zostanie 163 mln zł.

Mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content