Nabór uzupełniający ławników do Sądów Rejonowych we Wrocławiu

Sergiusz Kmiecik - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia przeprowadzi wybory uzupełniające ławników do Sądów Rejonowych we Wrocławiu na kadencję 2024-2027. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 stycznia 2024 roku.

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu wystąpił do Rady Miejskiej Wrocławia o dokonanie wyboru uzupełniającego:

· Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków – 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.
· Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście – 22 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

-Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu wyroków przez sąd. – Mówi Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która spełnia kryteria określone w ustawie. To m.in.: polskie obywatelstwo, nieskazitelny charakter, ukończone 30 lat i nie przekroczenie 70 lat, zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków. Ławnikowi przysługuje dieta w wysokości ok. 140 zł za jeden dzień pracy.

Kandydaturę mogą zgłosić stowarzyszenia, organizacje społeczne lub zawodowe, prezesi właściwych sądów lub co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Wybór ławników nastąpi w głosowaniu tajnym podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia 15 lutego 2024 r.

Na rozmowę zapraszamy już dziś (18 grudnia) po godz. 16:10.

Posłuchaj:

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content