Kościół greckokatolicki przygotowuje się do Bożego Narodzenia

Ks. proboszcz Andrzej Michaliszyn i Ikona Bożego Narodzenia aut. Jerzego Nowosielskiego we wrocławskiej Katedrze Greckokatolickiej

Katolicy obrządku bizantyjskiego (grekokatolicy) w tym roku po raz pierwszy będą świętować Wigilię i Boże Narodzenie w tym samym czasie, co katolicy rzymscy. To efekt zmian w kalendarzu na wschodzie.

Od 1 września, czyli wraz z początkiem nowego roku liturgicznego we wschodnim chrześcijaństwie, Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) i Prawosławny Kościół Ukrainy (PKU) przeszły oficjalnie na nowy styl – zaczął w nich obowiązywać kalendarz gregoriański, zwany też nowojuliańskim.

Oznacza to, że nieruchome święta kościelne z Bożym Narodzeniem na czele będą obchodzone tak jak w chrześcijaństwie zachodnim, czyli w tym wypadku 25 grudnia, a nie – jak było dotychczas – 7 stycznia. Stary styl, czyli kalendarz juliański, będzie natomiast nadal obowiązywał wobec świąt ruchomych z Wielkanocą na czele, gdyż są one wyliczane według innych zasad niż w Kościołach zachodnich.

Zmiany także w Polsce

Grekokatolicy będą świętować trzy dni, począwszy od 24 grudnia. Nabożeństwa w j. ukraińskim w eparchii wrocławsko-koszalińskiej będą prowadzone w Katedrze Greckokatolickiej przy pl. Nankiera we Wrocławiu.

-Niedziela 24 grudnia nazywana jest Niedzielą Ojców. Tego dnia na liturgiach poświęcany jest chleb prosfora, którym dzielimy się podczas wigilii. Późnym wieczorem wszyscy przychodzą na „Powieczeria” czyli nabożeństwo połączone ze śpiewem pieśni z Pisma Świętego – mówi ks. Andrzej Michaliszyn, proboszcz Katedry Greckokatolickiej we Wrocławiu.

W Wigilię o godz. 10:00 w katedrze odbędzie się święcenie diakonatu. Z kolei wieczorem jest liturgia, która może przypominać Pasterkę. Śpiewa się na niej „Bóg jest z nami, zrozumcie narody” to słowa potwierdzające wypełnienie proroctw zapowiadających narodziny Jezusa.

Na rozmowę zapraszamy we wtorek 19 grudnia po godz. 13:10 w audycji Dziś w Kościele.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content