Ilu rzeczywiście jest wrocławian?

Foto: Mat. Pras.

Urząd Miasta Wrocławia zamówił ekspertyzę w Pracowni Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Odpowiedź na pytanie ilu jest wrocławian jest zaskakująca – mieszkańców stolicy Dolnego Śląska jest o 1/3 więcej niż wynika z danych gusowskich czy Spisu Powszechnego.  


893.506 – tyle osób zamieszkiwało Wrocław 31 grudnia 2023 roku. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z Pracowni Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Analiza została przeprowadzona na zlecenie Urzędu Miasta.

– Zawsze podchodząc do ważnych zmian w mieście zamawiamy analizy eksperckie. Tu musimy wiedzieć, ilu ludzi faktycznie mieszka we Wrocławiu, by w 2024 roku przeprowadzić Kompleksowe Badanie Ruchu. Eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli pod uwagę aż 11 baz danych krzyżując informacje z nich płynące. Na naszą prośbę wskazali liczbę wszystkich mieszkańców, zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych, a więc także tych nieujętych w rejestrze meldunków stałych i czasowych – tłumaczy Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Zespołowi badaczy przewodniczył dr hab. Robert Szmytkie, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
– Wzięliśmy pod uwagę nie tylko 11 dużych baz danych takich jak informacje z GUSu czy Narodowego Spisu Powszechnego. Ale braliśmy też pod uwagę takie informacje jak rekrutacja do przedszkoli, lokalizacja dużych nowy osiedli, a nawet budynki i kompleksy użytkowania terenu czy System Informacji Przestrzennej Wrocławia. Wreszcie liczbę lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, zamieszkałych i niezamieszkałych. Ale to tylko jedna strona medalu tego badani. Drugą jest jego szczegółowość. Udało nam się podzielić Wrocław na 400 mikroobszarów z dokładną liczbą ludności – opisuje profesor Robert Szmytkie.
Dane GUS, Narodowego Spisu Powszechnego czy PESEL pokazują, że wrocławian jest w zależności od sposobu liczenia jest od 600 do 675 tysięcy. Ale nie biorą one pod uwagę imigrantów czy ludzi niezameldowanych. Taki osób mieszkających we Wrocławiu jest łącznie z zameldowanymi niemal 900.000. W tym gronie są wliczone osoby nocujące we Wrocławiu, bez ludzi dojeżdżających tu do pracy czy szkoły z gmin sąsiadujących.

– Opracowanie potwierdza nasze obserwacje i pokrywa się z wieloma miejskimi działaniami, które prowadzimy już teraz na obszarach/osiedlach, na których zidentyfikowana jest największa różnica pomiędzy zameldowanymi, a zamieszkującymi. Generalna konstatacja brzmi: Wrocław nie jest już miastem 600 tysięcznym tylko za chwilę milionowym. To opracowanie daje nam nadzieję na przyszłość – na pozytywną zmianę. Chętnie podzielimy się tym doświadczeniem na poziomie Unii Metropolii Polskich. W 2014 roku takich szacunków podjęła się Warszawa za pomocą PAN. Od tego czasu żadne miasto takich szacunków nie robiło – opisuje prezydent Jacek Sutryk

Samorządowcy w 2024 planują zlecenie podobnego szacowania dla wrocławskiego obwarzanka, czyli dziewięciu gmin sąsiadujących w Wrocławiem. Tylko takie wspólne podejście da bazę do harmonijnego rozwoju aglomeracji. Ułatwi to także ustawa metropolitalna, której od kilku lat domagają się duże polskie miasta.

– Jak ważne jest to opracowanie – szczególnie w podziale na mniejsze obszary, pokazuje np. jeden z obwodów Jagodna – gdzie zamieszkuje jak wynika z nowej ekspertyzy prawie 8000 osób, a zameldowanych jest tylko 3300. To dla Jagodna realizujemy kolejne inwestycje: powstała szkoła, ul. Lutosławskiego, budujemy TAT, planujemy tramwaj. Swojczyce to drugi przykład – powstały nowe mosty Chrobrego z torowiskiem tramwajowym, projekt dla tramwaju na Swojczyce kończymy i zgłosiliśmy go do programu finansowego Feniks – mówi Monika Kozłowska Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności

Jak dodaje Święconek, to opracowanie pokazuje także niedoskonałości statystyk publicznych. Dziś wyłącznie liczba zameldowanych jest podstawą do tworzenia prawa, gdzie bazą do planowania nowych terenów mieszkaniowych jest właśnie liczba zameldowanych. Zdaniem urzędników potrzeba elastycznego podejścia. Wrocław będzie wnioskować o uwzględnienie poprawki do tej ustawy.

– Sama oszacowana liczba mieszkańców Wrocławia jest oczywiście interesującą daną, ale najbardziej wartościowy jest jej rozkład przestrzenny. Dzięki temu mamy wiedzę, które rejony miasta są najbardziej „niedoszacowane”. Wiemy w jaki sposób efektywnie wykorzystać tą informację np. w zagadnieniach transportowych, przestrzennych, przy doposażeniu usług społecznych, które mają wpływa na jakość życia – mówi Kozłowska-Święconek

Teraz czas na Kompleksowe Badania Ruchu. Jeszcze w grudniu miasto ogłosi przetarg na ich przeprowadzenie. Wyników możemy spodziewać się na koniec 2024 roku.

Foto: Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content