Dolnośląska Sieć Wsparcia dla osób dotkniętych nagłą niepełnosprawnością

mat. prasowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024 – 2025. Na realizację tego zadania Samorząd Województwa przeznaczy 1 mln zł (po 500 tys. w każdym roku). Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska. 

Celem konkursu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, dotkniętych nagłą niepełnosprawnością lub powstałą do 3 miesięcy przed objęciem wsparciem. Pomoc będzie skierowana do osób przebywających w szpitalu, które doświadczyły niepełnosprawności w wyniku choroby i/lub wypadku.

– Niepełnosprawność spowodowana wypadkiem lub nagłą chorobą to z pewnością traumatyczne przeżycie. Szczególnie w pierwszych tygodniach osobie poszkodowanej jest bardzo trudno odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest inicjatywa stworzenia Dolnośląskiej Sieci Wsparcia, czyli miejsc działających przy szpitalach, które pomogą osobom, które nagle doświadczyły niepełnosprawności poradzić sobie w nowej rzeczywistości – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach konkursu powstanie pilotażowy program – Dolnośląska Sieć Wsparcia. Będą to miejsca działające przy szpitalach wojewódzkich i opcjonalnie w innych szpitalach, udzielające wsparcia w zakresie:

  • diagnoza sytuacji uczestnika i jego potrzeb w zakresie wsparcia i rehabilitacji oraz edukacji – w związku z nabytą dysfunkcją, w tym pomoc w stworzeniu indywidualnego planu działania w poprawie zdrowia i sprawności;
  • wsparcie i udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień – dokumentów; dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej, dofinansowań i innych świadczeń ze środków NFZ, PFRON, ZUS; możliwości dalszego leczenia i rehabilitacji w ramach finansowania NFZ i poza tym systemem;
  • spotkania informacyjno-edukacyjno-wspierające w warunkach szpitalnych lub domowych ze specjalistami (prawnik, psycholog, terapeuta);
  • trening funkcjonalny w zakresie niezależnego życia i podniesienia poziomu funkcjonowania w środowisku domowym;
  • ocena sytuacji lokalowej w zakresie możliwości komfortowego poruszania się, edukacja członków rodzin w zakresie możliwości likwidacji barier, informacja na temat obowiązujących procedur i dofinansowań w tym zakresie.

– Najważniejsza potrzeba dla osoby, która staje się niepełnosprawna to przede wszystkim pomoc psychologiczna. Osoby po ciężkich urazach mają zachwiane postrzeganie tego co wokół nich się dzieje, więc ta potrzeba psychologiczna jest najważniejsza, aczkolwiek ta pomoc musi być kompleksowa i obejmować rehabilitację funkcjonalną, ale też umysłową – mówi Dariusz Nowicki ojciec 18 letniej pacjentki, która uległa wypadkowi. Pan Dariusz opowiedział o emocjach, które towarzyszyły mu po wypadku córki – Dla każdego rodzica naturalnym, pierwszym odczuciem jest odrzucenie tej sytuacji, w której się znajduje, ale z upływem czasu przychodzi poczucie tego co naprawdę się wydarzyło.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie sieci miejsc wsparcia w podziale na subregiony:

  • subregion wrocławski miejsca wsparcia działające obligatoryjnie przy szpitalach wojewódzkich tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu oraz Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz opcjonalnie w pozostałych dofinansowanie do 250.000 zł;
  • subregion legnicko-głogowskiego miejsca wsparcia działające obligatoryjnie przy szpitalach wojewódzkich tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz opcjonalnie w pozostałych – dofinansowanie do 250.000 zł;
  • subregion jeleniogórskiego miejsca wsparcia działające obligatoryjnie przy szpitalach wojewódzkich tj.: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra oraz opcjonalnie w pozostałych – dofinansowanie do 250.000 zł;
  • subregion wałbrzyskiego miejsca wsparcia działające obligatoryjnie przy szpitalach wojewódzkich tj.: Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego oraz opcjonalnie w pozostałych – dofinansowanie do 250.000 zł;

– Inicjatywa, którą podjął samorząd województwa dolnośląskiego odpowiada na potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami. Mamy bardzo wielu pacjentów, którzy w wyniku wypadków lub poważnych urazów borykają się z niepełnosprawnością. Taka inicjatywa daje im nadzieję na powrót do normalnego funkcjonowania. Ludzie dotknięci nieszczęściem zwykle się załamują. W takiej sytuacji umożliwienie im wsparcia systemowego jest nieocenione – mówiprof. Szymon Dragan, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w szpitalu im. Marciniaka, wykładowca Wydziału Medycznego PWr.

– Z mojej perspektywy jako lekarza, ważne jest, żeby pacjenci po wyjściu ze szpitala po ciężkim urazie, mogli liczyć na dalszą, spójną opiekę, także rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Cieszę się, że mamy organizacje, które się tym zajmują. Dzięki programowi „Dolnośląskiej Sieci Wsparcia” dostaną także systemową pomoc państwa w tych działaniach – mówilek. Jarosław Majda, szef Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Oferty należy składać od 12.12.2023 r. do 5.01.2024 r. Ogłoszenie o konkursie będzie dostępne na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/otwarte-konkursy-ofert/

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content