Znamy kolejnych 24 laureatów stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia

„Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna 1980-2000. Miejsca i ludzie”, „Śladami Silesiusa”, „Odmieńcy. Queerowy Wrocław w latach 1871-1949”, a także „Mój Wrocław” – wśród artystów X edycji stypendialnej mocno obecny jest Wrocław.

– To dla mnie niezwykłe wyróżnienie i ogromna motywacja do dalszej pracy przy interdyscyplinarnych projektach, bazujących na tkance literackiej. Zwłaszcza tej najbardziej niszowej: poezji. Wsparcie miasta daje mi siłę i pewność, że podążam właściwą ścieżką. Obiecuję, że wykorzystam tę szansę do maksimum, pracując nad projektem archiwizującym dwie dekady projektów literacko-muzycznych – mówi pierwszy z wyróżnionych, Karol Pęcherz w dziedzinie literatury.

Kolejnym 24 artystom przyznano stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia. W X naborze, na I półrocze 2024 roku i cały 2024 rok, złożonych zostało łącznie 135 wniosków. Stypendia, w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie, zostały przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną w pięciu dziedzinach: film, teatr, muzyka, literatura, sztuki wizualne.Wyróżnienia otrzymują artyści, którzy ukończyli 18. rok życia, a ich miejscem zamieszkania czy też tworzenia jest Wrocław lub którzy wprost realizują projekt dotyczący Wrocławia. Wśród tak wielu propozycji X edycji aż sześć bezpośrednio odnosi się do Wrocławia literacko, muzycznie lub też wizjonersko.

– Bardzo się cieszę, że ten pomysł został pozytywnie rozpatrzony przez komisję, ponieważ będzie to spektakl podejmujący ważny temat dotyczący kobiet. Zostanie on jednak pokazany w poetycki sposób, w nurcie teatru plastycznego, bo historię kobiet opowiemy przez pryzmat… tkaniny – opowiada Karolina Przystupa, stypendystka w kategorii „teatr”.

– Będziemy grać i próbować w Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego, z którym udało mi się nawiązać współpracę – dodaje.

Wnioskować mogą sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem w kategoriach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr i sztuki wizualne. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

– Analizując pomysły naszych artystów, jestem za każdym razem zaskoczony, a jednocześnie pełen dumy, że to właśnie Wrocław może dostrzec i wyróżnić takie talenty. Wzrusza mnie świadomość, że w trakcie X naboru tak wielu laureatów postanowiło zająć się twórczo Wrocławiem w swoich projektach. To potwierdza, że Wrocław nieustannie pozostaje wielką inspiracją dla literatów, muzyków bądź reżyserów – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.Co istotne, Wrocław realizuje drugi (pod względem przyznawanych środków) po Warszawie program stypendialny dla artystów.Łącznie w dziesięciu edycjach przyznano 207 stypendiów artystycznych na kwotę 4 485 000 zł.Bez kategorii „upowszechniania kultury”Warto przypomnieć, że wśród dziedzin, na podstawie których zostali wyłonieni laureaci, nie ma już upowszechniania kultury. Ma ją zastąpić od przyszłego roku Nagroda Prezydenta Wrocławia.

– Nowa nagroda ma na celu docenić tych, którzy wnoszą istotny wkład w popularyzowanie kultury – podkreśla dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia, Jerzy Pietraszek.Szczegóły przyznawania nagrody za popularyzowanie kultury we Wrocławiu zostaną określone w przyszłym roku.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content