Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wpływa na rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Wielkopolsce!

fot. Radio Rodzina

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” stanowi kluczowy element
rozwoju gospodarczego południowo-zachodniej Polski, odgrywając istotną rolę w
przyciąganiu inwestycji, tworzeniu miejsc pracy oraz wspieraniu innowacji i
przedsiębiorczości. Głównym celem WSSE jest stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu
poprzez oferowanie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji korzystnych warunków dla
działalności biznesowej, w tym ulg podatkowych i wsparcia administracyjnego dla
inwestorów.
 
WSSE skupia się na przyciąganiu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów,
koncentrując się na branżach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak zaawansowane technologie,
przemysł motoryzacyjny, elektronika, czy nowoczesne usługi dla biznesu. Strefa oferuje dostęp do
wykwalifikowanej siły roboczej oraz nowoczesnej infrastruktury, w tym terenów przemysłowych z
niezbędnymi mediami i dostępem komunikacyjnym. Spółka posiada również Centrum Innowacji, w
ramach którego realizuje szkolenia z zakresu Przemysłu 4.0, we współpracy ze szkołami i
uczelniami technicznymi.
 
W 2022 roku WSSE pobiła kolejne rekordy. „INVEST-PARK” pod względem wartości nakładów
inwestycyjnych i nowych miejsc pracy stał się liderem wśród wszystkich Specjalnych Stref
Ekonomicznych w Polsce. Wałbrzyska Strefa pozyskała łącznie 27 inwestycji wartych przeszło 7,16
mld zł, co oznacza 3249 nowych miejsc pracy. W 2023 roku Strefa sukcesywnie kontynuuje swoje
dobre wyniki i dąży po raz kolejny do miana lidera w liczbie pozyskanych nakładów
inwestycyjnych oraz nowych miejsc pracy.
 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wychodzi naprzeciw potrzebom małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), oferując lokalne centra biznesu – hale przemysłowo-magazynowe. Te
nowoczesne przestrzenie, dostosowane do różnorodnych potrzeb biznesowych, świetnie uzupełniają
ofertę WSSE na Dolnym Śląsku, a także w województwach opolskim i wielkopolskim, dając MŚP
możliwość rozwoju w profesjonalnym i wspierającym środowisku. Dostęp do elastycznych
przestrzeni magazynowych i produkcyjnych, w połączeniu z zaawansowaną infrastrukturą oraz
wsparciem strefy w zakresie logistyki i dystrybucji, stanowi istotny atut dla firm poszukujących
optymalnych warunków do rozwoju swojej działalności. 

 
Jednym z kluczowych zadań WSSE jest wspieranie innowacji i transferu technologii między
sektorem naukowym a przemysłem, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm
działających w strefie. Strefa aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami naukowymi i
edukacyjnymi, aby sprzyjać rozwojowi kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
 
W ten sposób, WSSE stanowi ważny element strategii rozwoju gospodarczego Polski, oferując
atrakcyjne warunki dla inwestorów i przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz
promowania innowacji i przedsiębiorczości.

Foto: Mat. Pras.
Foto: Mat. Pras.

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content