Najzdolniejsza młodzież z powiatu wrocławskiego nagrodzona

Foto: Mat. Pras.

Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego przyznane po raz 24! Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Młodzież, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy, może liczyć na stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy.

W tym roku Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała 37 wniosków stypendialnych, a następnie  24 listopada odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono stypendiaw 3 kategoriach: naukowej, artystycznej oraz sportowej.

Uroczystość otworzył Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego, a następnie gości powitał Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, którzy wręczyli stypendia w jednej z kategorii. Głos zabrał także Piotr Chmurzyński, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, który wraz z Wiesławem Zającem, Urzędującym Członkiem Zarządu, wręczyli stypendia kolejnym uczniom. Uhonorowani zostali także opiekunowie utytułowanych uczniów, którym gratulacje złożyli Barbara Kosterska, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz Bartosz Huzarski, Radny Powiatu Wrocławskiego i Przewodniczący Komisji Edukacji.

Na gości czekały muzyczne niespodzianki. Na scenie wystąpił tegoroczny stypendysta Bartosz Olszewski który naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat! Warto dodać, że Bartosz został zakwalifikowany do czynnego uczestnictwa w programie Masterclass organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Salę poruszył także młody artysta, Jeremi Błoński, odkrycie październikowego Festiwalu Talentów organizowanego przez Młodzieżową Radę Powiatu Wrocławskiego, której przewodniczącą jest Oliwia Medyńska. Jeremi jest zdobywcą m.in. tytułu „Mistrza Klawiatury” w 2023 r. w ramach Dolnośląskiego Konkursu Keybordowego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

Mat. Pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content